Brådstupsparken, mellan Brådstupsvägen och Klubbacken - Karta - stockholm.se