Bällstavägen vid busshållplats Runstensplan - Karta - stockholm.se