Skälderviksplan - Svärdlångsvägen 74 - Karta - stockholm.se