Vantörsvägen vid busshållplats infart Långbrobadet - Karta - stockholm.se