Glömmingegränd (21) vid vändplan - Karta - stockholm.se