Parkväg över infarten till Tenstaplan - Karta - stockholm.se