Karta

Övergripande information för staden

Visa alla kartor från Stockholms stad

Platser markerade på kartan

 1. 100 år gammal reklam

  Bevarad fasadmålning
  Den här butiksskylten målades på fasaden någon gång under 1900-talets första år. Målningen har bevarats under plattor med nya skyltar på.
  Konserverad
  För några år sedan hittades den målade reklamskylten av husets entusiastiska ägare som tog fram skylten och lät målerikonservatorer konservera den.
  Västerlånggatan 32 kvarteret Ulysses 5
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 29" Lon E 18º 4' 10"
  RT90 X 6580408 Y 1628900
 2. 1600-talets skrytbyggen

  Sverige som stormakt
  Dekorativt utformad 1600-talsportal i sandsten som pryds av vaktande lejon och vapensköldar. De flesta av Gamla Stans sandstensportaler är från 1600-talets mitt, Sveriges storhetstid i Europa.
  Krigsbyten skapade rikedomar
  Stora förmögenheter växte fram hos dem som tjänstgjorde i bland annat 30-åriga kriget. En del av rikedomarna kom Gamla Stans bebyggelse till del i form av nya smyckade fasader när de nyadlade krigsveteranerna återvände hem.
  Svartmangatan 6 kvarteret Ceres 13
  Foto: Hanna Gårdstedt/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 28" Lon E 18º 4' 16"
  RT90 X 6580395 Y 1629004
 3. 1700-talsputs i original

  Hållbar kalkputs
  I princip alla fasader i Gamla Stan är kalkputsade. En kalkputsad fasad kan hålla i flera sekel. Ytskiktet, kalkfärgen, behöver däremot förnyas oftare. På den här fasaden sitter en spritputs som suttit sedan 1700-talets slut.
  Kalkfärg och järnvitriol
  Fasaden avfärgades senast på 1970-talet med traditionell kalkfärg och järnvitriol.
  Österlånggatan 37 kvarteret Callisto 3
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 26" Lon E 18º 4' 25"
  RT90 X 6580339 Y 1629151
 4. 400 år gammal takmålning

  Motiv från flora och fauna
  Rikt dekorerat bjälktak från mitten av 1600-talet. Taket pryds av såväl vin- och blomsterrankor som ankor och andra mer fantasifulla djurmotiv. Taket finns i Stadsmissionens butikslokal och syns genom fönstren mot både Stortorget och Svartmangatan.
  Stortorget 5 kvarteret Cepheus 1
  Foto: Hanna Gårdstedt/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 29" Lon E 18º 4' 16"
  RT90 X 6580429 Y 1628999
 5. Butik med fönsterluckor från 1863 med fruktmotiv.

  Genomförd dekor
  Både fönsterluckor, fasadens dekor och fönsterbröstningen med listverk är från 1863.
  Stora Nygatan 25 kvarteret Pandora 2
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 27" Lon E 18º 4' 9"
  RT90 X 6580344 Y 1628893
 6. Butiksfasad med gjutjärnskolonner från sent 1800-tal

  Stora skyltfönster
  Butiksfasader från 1800-talets andra hälft får ofta stora skyltfönster. Gjutjärnskolonner istället för murverk möjliggör smäckrare konstruktioner och därmed mer glasyta.
  Stora Nygatan 33 kvarteret Cybele 13
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 25" Lon E 18º 4' 11"
  RT90 X 6580299 Y 1628933
 7. En medeltida dörröppning

  Spetsbåge i gotik
  En medeltida spetsbågig dörröppning syns i tegelfasaden. Spetsbågen är en gotisk form som användes i bland annat kyrkobyggnader söder ut i Europa från och med 1100-tal och från 1200-talet i Norden. Denna port är sedan länge igenmurad.
  Stora Gråmunkegränd 5 kvarteret Pyreneus 2
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 31" Lon E 18º 4' 5"
  RT90 X 6580470 Y 1628821
 8. Färgstark järnvitriol

  Svensk produkt
  Järnvitriol var en inhemsk biprodukt från gruvindustrin som började användas på 1740-talet för att färga putsade fasader gula.
  Kulören förändras
  Fasaden vid Brända Tomten avfärgades med järnvitriol 1976. En fasad färgad med järnvitriol mörknar över tid och kan med åren, som här, få en djup orange kulör..
  Brända Tomten kvarteret Cassiopea 7
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 29" Lon E 18º 4' 21"
  RT90 X 6580409 Y 1629081
 9. Fönsterluckor och dörrar från 1800-talets andra hälft

  Svartmangatan 27 kvarteret Cupido
  Foto: Ingrid Johansson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 24" Lon E 18º 4' 23"
  RT90 X 6580279 Y 1629111
 10. Gula putsade hus

  Gula nyanser av ockra
  Längst Prästgatan ligger fasader avfärgade i olika gula kalkkulörer. Det finns flera pigment att använda för att få en gul kalkputsad fasad. Det äldre sättet från början av 1700-talet är att tillsätta pigmentet ljusockra eller guldockra till kalkfärgen.
  Järnvitriol
  Från och med 1740-talet började man även använda järnvitriol för att göra kalkfärgen gul. Denna var betydligt billigare än de importerade ockrorna. Se även Brända tomten.
  Prästgatan kvarteren Morpheus och Latona
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 26" Lon E 18º 4' 15"
  RT90 X 6580330 Y 1628984
 11. Medeltida murar och mönstermurning

  Många tidslager
  En kalkslammad fasad med murverk från 1400-, 1500- och 1600-tal. Olika typer av ankarslut (järn som håller bjälklag på plats) är ett sätt att datera en mur.
  Ankarslutar
  De nedre ankarslutet på fasaden är ett helt järn vilket indikerar att det är äldre än 1500-tal. Ankarslutar högre upp på fasaden har ”omtag”, en ögla i järn som omsluter järnet från cirka 1500 eller senare.
  1500-talsdekorationer
  I fasaden finns även dekorationer i teglet. Den horisontella linjen är ett sågskift. Det avslutas med blinderingar i form av kors. Båda dekorationerna är 1500-tal eller äldre
  Tyska skolgränd 3, hörnet Själagårdsgatan kvarteret Cygnus 4
  Foto: Hanna Gårdstedt/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 26" Lon E 18º 4' 21"
  RT90 X 6580334 Y 1629090
 12. Ny fasad på gammalt sätt

  Ljusockra
  En nyrenoverad fasad strax intill Storkyrkan som har avfärgats i gult med traditionell kalkfärg pigmenterad med ljusockra.
  Trångsund 6 kvarteret Hippomenes 1
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 31" Lon E 18º 4' 11"
  RT90 X 6580481 Y 1628920
 13. Praktportal från 1600-talet

  Sandstensportal
  En rikt utformad 1600-talsportal i sandsten. Det finns många skulpterade portaler i Gamla Stan. De flesta är från 1600-talets mitt och huggna i kalk- eller sandsten. Många gånger finns som i denna fasad även andra dekorativa stendetaljer, girlanger etc.
  Målade portaler
  Från början var portaler och detaljer i sten vanligen målade med oljefärg för att få ett enhetligt utseende
  Lilla Nygatan 2 kvarteret Aurora 1
  Foto: Hanna Gårdstedt/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 28" Lon E 18º 4' 2"
  RT90 X 6580369 Y 1628786
 14. Spritputs med kimrök

  Sprutad puts
  Grillska huset på Stortorget fasadrenoverades i början av 2000-talet. Då lagades spritputsen och fasaden avfärgades i grått med pigmentet kimrök. Ordet sprit i spritputs kommer från tyskans ”spritzen”, spruta. Det betyder att putsen sprutas på fasaden.
  Naturgrus
  Putsbruket innehåller naturgrus. En gammal spritputs skiljer sig från en modern genom att gruset har naturligt runda former och inte den kantighet som uppstår i en stenkross.
  Stortorget 3 kvarteret Cepheus 1
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Byggnadsvård i Gamla Stan
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 30" Lon E 18º 4' 16"
  RT90 X 6580438 Y 1629004
 15. Biologiska muséet - läs mer här

  Hazeliusporten 2, Djurgården

  Bakgrund
  Biologiska museet invigdes 1893 och är uppfört i nationalromantisk stil, med norska stavkyrkor som förebild. Arkitekt var Agi Lindegren, grundare var konservator Gustaf Kolthoff.
  Dioramateknik
  För första gången användes dioramatekniken i Sverige - en sorts ekologisk teater. I stor skala återskapades naturmiljöer i montrar med uppstoppade djur som skildrar djurlivet i sin naturliga miljö. I utställningen används endast dagsljus.
  Kända konstnärer
  De två dioramorna i bottenvåningen har bakgrundsmålningar utförda av Kjell Kolthoff. Bakgrunderna i museets naturmiljöer målades av konstnärerna Bruno Liljefors och Gustav Fjaestad.
  Buss 44 eller Djurgårdslinjens spårvagn, hållplats Hazeliusporten.
  Foto: Annika Jägerholm/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 34" Lon E 18º 5' 56"
  RT90 X 6580621 Y 1630582
 16. Blackebergs tunnelbanestation

  Unik tunnelbanestation
  Blackebergs tunnelbanehall från 1952-55 är placerad i norra delen av Blackebergsplan och har en entré mot torget och en mot Ibsengatan. Stationen har ett välvt tak av armerad betong spänt över biljetthallen, i en då för Sverige ny teknik.
  Peter Celsing arkitekt
  Stationsbyggnaden, uppförd med ett kupolskal, skiljer sig från övriga förortsstationer och ritades av Peter Celsing. Invigningen ägde rum 1956. Byggnaden bevarar trots vissa förändringar sin ursprungliga arkitektur.
  Spektakulär t-banehall
  Tunnelbanehallens interiör har ett stort upplevelsevärde och byggnaden är en symbolbyggnad för tunnelbanestadsdelen Blackeberg.
  T-bana Blackeberg
  Foto: Mauro Rongione/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 20' 53" Lon E 17º 53' 1"
  RT90 X 6582658 Y 1618247
 17. Carl Eldhs ateljé

  Lögebodavägen 10

  Arkitektritad ateljé
  Ateljén uppfördes 1918-19 för skulptören Carl Eldh, som använde den till sin död 1954. Arkitekt var Ragnar Östberg.
  Museum sedan 1963
  Museet öppnade för allmänheten 1963. Byggnaden och dess inredning är bevarade i stort sett intakt från Carl Eldhs tid och är en av Europas mest välbevarade konstnärsateljéer .
  Skulpturträdgård
  I trädgården finns skulturer av Eldh, liksom utanför staketet nära Paschens Malmgård.
  T-bana Odenplan, buss 2, 40, 53 och 59
  Foto: Carl Eldhs ateljemuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 21' 10" Lon E 18º 3' 5"
  RT90 X 6583496 Y 1627776
 18. Enskedeparken

  Enskede Gårdsväg 25

  Herrgård från 1800-talet
  Enskede Gårds välbevarade herrgårdsanläggning fick sin nuvarande utseende under 1800-talet. Huvudbyggnaden uppfördes 1805 och ritades av murmästare G M Kolmodin. Öster om huvudbyggnaden ligger Magasinsgården från 1830-talet.
  Park och trädgård
  Norr och öster om herrgården finns rester av en engelsk park som anlades på 1840-talet, medan trädgården (nuvarande kolonilotter) ligger väster om den allé av lindar som leder upp till gårdsplanen.
  Mönstergård
  Under 1800-talet ägdes gården av Axel Odelberg d.y. En livlig byggnadsverksamhet och stora odlingsföretag gjorde gården till en av de bäst skötta och mest inkomstbringande i landet. Gården blev en mönstergård som det talades om även ute i Europa.
  T-bana Enskede Gård
  Foto: Johan Stigholt/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 17' 19" Lon E 18º 3' 59"
  RT90 X 6576382 Y 1628864
 19. Fredhällsbadet

  Snoilskyvägen 34, Fredhäll

  Klippbad i Mälaren
  Fredhällsbadet är ett klippbad i Mälaren nära Tranebergsbron i stadsdelen Fredhäll. Det invigdes som ett av Stockholms första solbad i början av 1900-talet och då med två avdelningar, en för damer och en för herrar.
  Nordiska simtävlingar
  Fredhällsbadet hette från början Tranebergsbadet och invigdes 1922 med nordiska simtävlingar. Från början planerades på denna plats en stor badanläggning med hotell och restaurang, men bara ett provisorium kom till 1922.
  Rivningshotat
  Anläggningen skulle rivas 1946, men då övertog Fredhälls Badklubb driften och räddade badet. Under sommarmånaderna är badet öppet för allmänheten, resten av året är det reserverat för föreningens medlemmar.
  T-bana Kristineberg, buss 62
  Foto: Fotograf okänd
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 50" Lon E 17º 59' 49"
  RT90 X 6580916 Y 1624761
 20. Fructus

  Ulvsundavägen 108-112

  Pommac
  Essencefabriken Fructus startades 1919 och producerade kemisk-tekniska produkter som Lazarol. Fabrikschefen A Svensson komponerade tillsammans med fabrikör Lindahl företagets mest välkända produkt, Pommac. Receptet är fortfarande hemligt.
  Stilren funkis
  I slutet av 1930-talet blev lokalerna på Riddargatan otillräckliga och en ny fabrik byggdes i Ulvsunda industriområde. Den stilrena funkisbyggnaden uppfördes 1939. Arkitekt var Ture Wennerholm, som även ritade LM Ericssonfabriken i Midsommarkransen.
  Låg bebyggelse
  Byggnaden har en låg och utsträckt form eftersom närheten till Bromma flygplats föreskrev en låg bebyggelse. Idag har tillverkningen flyttats och annan verksamhet har flyttat in.
  T-bana Brommplan eller Abrahamsberg
  Foto: Josefine Bolander/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 20' 47" Lon E 17º 57' 31"
  RT90 X 6582622 Y 1622517
 21. Galärvarvskyrkogården är från 1742. Här begravdes personal från marinen, såsom timmermän, skeppare, blockmakare, meniga och befäl. Även arkitekten Fredrik Blom (1771-1853) är begravd här.

  Galärkyrkogården/ Estoniamonumentet

  Sjömännens kyrkogård
  Galärkyrkogården är från 1742. Här begravdes personal från marinen, såsom timmermän, skeppare, blockmakare, meniga och befäl. Även arkitekten Fredrik Blom (1771-1853) är begravd här.
  Gemensamhetsgravar
  Här finns två gemensamhetsgravar. Den ena är för de 30 skelett som hittades i samband med regalskeppet Vasas bärgning 1961. Den andra är för de 33 män som omkom då tre jagare exploderade vid Hårsfjärden i Stockholms skärgård 1941.
  Estoniamonumentet
  Den 28 september 1994 förliste fartyget Estonia på Östersjön. För att hedra de döda restes 1997 ett minnesmonument av konstnären Miroslaw Balka invid Galärvarvskyrkogården. De omkomnas namn är inblästrade i monumentets grå granit.
  Buss 44 eller Djurgårdslinjens spårväg
  Foto: Annika Jägerholm/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 39" Lon E 18º 5' 42"
  RT90 X 6580762 Y 1630354
 22. Gasverket i Värtan

  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms stadsmuseum

  Gasverket i Värtan
  Värta gasverk byggdes för att möta det allt större behovet av gas i staden. Gasen användes för att försörja hemmen med belysning och på 1880-talet introducerades även gasspisen.
  Ferdinand Boberg arkitekt
  Läget var idealiskt då det fanns expansionsmöjligheter, bra hamnförhållanden och goda järnvägsmöjligheter. Arkitekt för gasverksområdet blev Ferdinand Boberg och den första byggnadsetappen, bestående av 13 byggnader, invigdes år 1893.
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 21' 24" Lon E 18º 5' 17"
  RT90 X 6584007 Y 1629843
 23. Gubbkärrets fritidshusområde

  foto: Josefin Bolander/Stockholms Stadsmuseum

  Sommarstugor från sekelskiftet 1900
  Sommarstugeområdet ”Gubbkärret”, beläget i utkanten av Nockebyhov, består av stugor och villor uppförda kring sekelskiftet 1900. I början av 1950-talet bodde här sex familjer året runt och femton sommargästande familjer.
  Lysgubbar
  Området har fått sitt namn från ett kärr som låg mellan Tyska bottens väg och Gubbkärrsvägen. När metangas bubblade upp från kärret kunde det ibland lysa till som eldflammor, s k ”lysgubbar”.
  T-bana Ängbyplan
  Promenad från t-banan över Ängbybadet, eller från Nockebybron längs med vattnet.
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 20' 6" Lon E 17º 54' 3"
  RT90 X 6581262 Y 1619272
 24. Björkhagsplan 3-9

  Höghuset i Björkhagen

  Björkhagens skyskrapa
  Det 16 våningar höga och endast 14 meter breda huset är synligt på långt håll och markerar stadsdelens centrum. Byggnaden är ett viktigt inslag i stadsbilden och var när det byggdes 1954 ett av stadens högsta hus. Arkitekt Georg Varhelyi.
  Från vaggan till graven
  Huset innehöll medborgarhus, daghem, ungdomshotell, familjebostäder, ateljéer och pensionärsbostäder. I bottenvåningen fanns restaurang och under huset ett garage med en bensinstation.
  T-bana Björkhagen
  Foto: Mauro Rongione/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 17' 28" Lon E 18º 7' 0"
  RT90 X 6576758 Y 1631726
 25. Hötorgscity

  Sveavägen 1-17

  Bakgrund
  Planen för området presenterades av arkitekterna Sven Markelius och David Halldén 1946. Många kritiker ansåg att husen var för höga. I slutförslaget lades dock ytterligare två våningar till och resultatet blev de fem höghus om 19 våningar vi ser idag.
  Kända arkitekter
  Husens höjd skulle, som trumpetstötar, markera Stockholms city. Arkitekterna bakom höghusen är David Helldén, Anders Tengbom , Sven Markelius, Lars-Erik Lallerstedt och Backström & Reinius. För utsmyckning anlitades konstnärer som Olle Baertling.
  Genomtänkt färgsättning-varierade fasader
  Huset närmast Hötorget har en mörkare fasad, och husen blir sedan ljusare ju närmare Sergels torg de ligger. Även fönstersättning, struktur och material varierar. Hötorgsskraporna stod färdiga i början av 1960-talet.
  T-bana Hötorget eller T-centralen.
  Foto: Ingemar Gram/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 20' 3" Lon E 18º 3' 51"
  RT90 X 6581460 Y 1628562
 26. Kolerakyrkogården och dödgrävarbostället vid Skansbacken

  Olaus Magnus väg

  Ödekyrkogård
  Även kallad ”Lantvärnskyrkogården”. Anlades på order av Gustav IV Adolf under 1808-1809 års krig. Många av de soldater som dog i det som då kallades för ”Lantvärnssjukan” (troligen dysenteri) begravdes här.
  Kolerans offer
  Under 1834 års koleraepidemi fördes de döda från främst Södermalm till kyrkogården under natten. De döda begravdes i massgravar, utan gravstenar.
  Dödgrävarboställe
  Den rödmålade byggnaden på platsen uppfördes 1831 som dödgrävarboställe. Under slutet av 1800-talet användes området som vanlig begravningsplats. Den sista begravningen ägde rum 1901. Platsen är skyddad som fornminne.
  T-bana och tvärbana Gullmarsplan
  foto: Per Skoglund, Utrednings- och statistikkontoret,1997
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 17' 55" Lon E 18º 4' 59"
  RT90 X 6577525 Y 1629780
 27. Kristalltorget i Solberga

  Rektangulär platsbildning
  Kristalltorget, anlades 1950-51 och utformades av Erik Glemme vid Stockholms Gatu- och fastighetskontors parkavdelning. De två lamellhusen i tre våningar, som inrammar platsen, ritades av arkitekterna Backström och Reinius.
  Smågatssten med rundlar
  Det svagt sluttande torget är belagt med smågatsten. På torget finns flera cirkelformade rundlar i olika storlekar som inrymmer blomsterplanteringar, gräs, träd, buskar samt en damm med fontän.
  Buss 142 från Älvsjö station eller T-bana Telefonplan.
  Foto: Johan Stigholt/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 17' 24" Lon E 17º 59' 55"
  RT90 X 6576406 Y 1624997
 28. Blackebergsbacken 53, Bromma

  Ljunglöfska slottet/Blackebergs gård

  Blackebergsbacken 53, Bromma

  Snuskungens slott
  Snuskungen Knut Ljunglöf köpte Blackebergs gård 1861, Råcksta gård och Lilla Ängby 1878. Även Vällingby och Beckomberga kom att ingå i Ljunglöfs gods.
  Ett Drottningholm i miniatyr
  Blackebergs gård revs och ett nytt hus, ritat av arkitekt Agi Lindegren, stod klart 1883. En trädgård, inspirerad av parken på Drottningholm, skapades.
  Dagens användning
  Idag används Ljunglöfska slottet som festlokal och konferensanläggning. Café finns också.
  T-bana Islandstorget, buss 113 mot Blackebergs gård
  Foto: Johan Stigholt/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 20' 27" Lon E 17º 52' 38"
  RT90 X 6581849 Y 1617903
 29. Loheskatten

  Loheskatten visas upp på fyndplatsen. Foto: Stockholms Stadsmuseum 1937

  Sensationellt skattfynd i Gamla Stan!
  I oktober 1937 hittade byggnadsarbetare en silverskatt i en före detta potatisaffär på Lilla Nygatan 5. Huset skulle renoveras och under ett gammalt stengolv hittades skattgömman.Det glimrade under sanden -18 000 silvermynt kom i dagen.
  Ett mysterium
  Allt låg gömt i tre kopparkärl, nedgrävda för länge sedan. Föremålen var aldrig använda. De yngsta mynten var från år 1741. Någon gång därefter gömdes skatten. Men av vem? Och varför?
  Dalkarlarnas uppror
  1743 bodde de åldrade syskonen Tobias och Johanna Lohe i huset på Lilla Nygatan 5. Det var oroliga tider i Stockholm och en av deras bröder hade blivit rånmördad. Nu stod 5000 upproriska dalkarlar på Gustav Adolfs torg. Var det då skatten gömdes?
  Se skatten på Stockholms Stadsmuseum.
  Läs mer på Stockholmskällan!
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 27" Lon E 18º 4' 4"
  RT90 X 6580358 Y 1628808
 30. Lumafabriken i Hammarby sjöstad

  Lumafabriken i Hammarby sjöstad

  Luma glödlampsfabrik
  Fabriken uppfördes av Kooperativa förbundet med början 1929. Arkitekt var bland andra Arthur von Schmalensee. Under 1940-talets stora expansion byggdes fabriken ut .
  Kärv funkis - "ett genombrott för den estetiskt medvetna sakligheten"
  Konstruktionen består av en stomme av järn och ytterväggar av betong. Arkitekturen introducerade den funktionalistiska industristilen med kubisk form och raka linjer. I lamptornet provades ytterbelysning.
  Nya verksamheter och ny användning
  1977 hade glödlampstillverkningen flyttat ut och ett industrihotell etablerades istället. Husen har numera byggts om till bostäder.
  Tvärbanan station Luma
  Foto: Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 18' 20" Lon E 18º 5' 43"
  RT90 X 6578338 Y 1630445
 31. Lyran

  Ålgrytevägen 90

  Sommarvilla
  Villa Lyran uppfördes 1867 som sommarbostad, och var under 1800-talets andra hälft en välkänd skådeplats för litterära och musikaliska evenemang med många svenska och norska kulturpersonligheter.
  Populärt utflyktsmål
  Villan uppfördes efter mönsterritningar av arkitekt Georg Theodor von Chiewitz. Den är en ovanligt välbevarad representant för 1800-talets borgerliga sommarbostäder. År 1961 inköptes villan av Stockholms stad och är idag ett populärt utflyktsmål.
  Från T-Bredäng buss 135, från Alvsjö buss 163
  Foto:Per Olgarsson/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 18' 4" Lon E 17º 56' 10"
  RT90 X 6577535 Y 1621402
 32. Lysande skylt 2012 - Dagens Nyheter/Expressen

  Dagens Nyheter/Expressens skylt
  Dagens Nyheter/Expressens bokstavsmix i Marieberg ljuskröner sedan mer än 50 år sitt Kungsholmen och Stockholm med stilig typografi. Lika snyggt idag som 1961.
  Stockholms stadsmuseum
  Foto: Ingrid Johansson
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 37" Lon E 18º 0' 54"
  RT90 X 6580556 Y 1625806
 33. Lysande skylt 2012 - Drick Ramlösa

  Drick Ramlösa-skylten
  Drick Ramlösa är som en typografisk smekning mot Centralpalatset vid Tegelbacken. Neonskylten är skickligt placerad på fasaden och med sin klassiska uppmaning en omistlig ljuspunkt i staden. Skylten kom på plats i början av 1930-talet.
  Stockholms stadsmuseum
  Foto: Ingrid Johansson
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 42" Lon E 18º 3' 46"
  RT90 X 6580808 Y 1628515
 34. Lysande skylt 2012 - NK-klockan

  NK-klockan
  NK-klockan drar med alltid uppdaterad neontid allas blickar till sig. Den är ett sakta snurrande smycke i grönt och rött. Sedan 1939 går NK-klockan i takt med tiden.
  Stockholms Stadsmuseum
  foto: Göran Fredriksson
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 58" Lon E 18º 4' 9"
  RT90 X 6581306 Y 1628862
 35. Lysande skylt 2012 - Råcksta centrum

  Råcksta centrum-skylten
  Råcksta Centrum i neon lyser både kaxigt och lågmält. Skylten stiger mot natthimlen i en elegant kombination
  Stockholms stadsmuseum
  Foto: Göran Fredriksson
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 21' 25" Lon E 17º 53' 7"
  RT90 X 6583668 Y 1618307
 36. 1700-talshus på Södermalm

  Mäster Pers gränd 1

  1700-talshus på Södermalm

  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 18' 46" Lon E 18º 5' 13"
  RT90 X 6579109 Y 1629954
 37. Parkadens parkeringshus

  Regeringsgatan 55

  Innovativ arkitektur
  Hans Asplund, son till Gunnar Asplund, ritade Parkaden tillsammans med en amerikansk expert på parkeringshus. Resultatet blev det första i Sverige med lutande, pelarlösa plan som gav en stor kapacitet och snedparkering som underlättade parkeringen.
  Lekfull betongfasad
  Parkaden har ett starkt arkitektoniskt uttryck. Fasadens betongelement har siffror som motsvarar våningsplanet, vilka hjälper bilisten komma ihåg var bilen står parkerad. Parkaden invigdes 1965.
  T-bana T-centralen
  Foto: Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 59" Lon E 18º 4' 3"
  RT90 X 6581332 Y 1628770
 38. Radhusen vid Riksrådsvägen

  1950-talsarkitektur
  Radhusområdet Riksrådsvägen är ett exempel på modernistisk arkitektur från 1950-talet, ritade av de schweiziska arkitekterna Léonie och Charles Geisendorf. Husen är anpassade efter den kuperade terrängen och har en enhetlig utformning.
  Mönsterområde
  Planeringen av området utgick från den statliga radhusutredningen från 1953. Upplåtelseform (hyresrätter), planlösning, rummens funktion, insynsskyddade uteplatser med mera var ett resultat av den.
  K-märkta radhus
  Trädgårdsarkitekt Nils Oréntos stod för planeringen av marken. Befintliga tallar behölls och björkar planterades. Området är blåklassat av Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att det kulturhistoriska värdet motsvarar fordringarna för byggnadsminnen.
  T-bana Bagarmossen eller Skogskyrkogården
  Foto: Ingrid Johansson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 16' 25" Lon E 18º 7' 13"
  RT90 X 6574839 Y 1631996
 39. S:t Görans gymnasium

  Sankt Göransgatan 95

  Gymnasium i skyskrapa
  Skolan ritades av arkitekterna Leonie och Charles Edouard Geisendorf och stod färdig 1959. Den är mycket arkitekturhistoriskt intressant med genomtänkta och påkostade materalval.
  Hushållsskola
  Byggnaden uppfördes ursprungligen som en yrkesskola för sömnad och husligt arbete, och fungerade tills nyligen som gymnasium med inriktning mot design inom bild, blommor, mat och mode m.m
  T-bana Fridshemsplan
  Foto: Ingrid Wilkens/Stockholms Stadsmuseum 1991
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 20' 2" Lon E 18º 1' 33"
  RT90 X 6581344 Y 1626395
 40. Skansberget

  På bilden kusken Gustaf och trotjänarinnan Lotta Karlsson

  Skomakarbostad...
  Huset öster om Skansbacken var i mitten på 1800-talet bostad åt familjen Reis. Erik Lorentz var skoarbetare och bodde här med hustrun Helena Christina, fyra döttrar och en fosterson. Huset delade de med arbetskarlen Anders Dahlqvist med hustru och dotter
  ...blir slaktarbod
  Huset ägdes av en tygtryckare, J L Grebener som bedrev kattunstryckeri på Fredriksdal, alldeles intill. Såsmåningom övergick anläggningen till att fungera som slaktargård. Här finns fortfarande en slaktarbod med takkrokar för slaktdjur bevarad.
  Oförändrat sedan 1890-talet
  På 1890-talet förlängdes bostadshuset och byggdes ihop med bodar, lider, stall och ladugård, till det utseende som bevarats ända till idag.
  T-bana Gullmarsplan
  Foto:Stockholms stadsmuseum år 1900
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 18' 4" Lon E 18º 4' 55"
  RT90 X 6577799 Y 1629703
 41. Skärholmens gård

  Skärholmens gårdsväg 30

  1700-talsgård
  Skärholmens gård består av huvudbyggnad och två flyglar från 1700-talets mitt. Byggnaderna har byggts till under senare epoker och renoverades utvändigt på 1970-talet, men särskilt flyglarna har en väl bibehållen 1700-talskaraktär.
  1800-talshus vid Mälaren
  I väster leder en intakt allé ned mot två 1800-talsbyggnader vid stranden som används av Mälarhöjdens sjöscoutkår. Sjövillan från 1840-talet fungerar som klubblokal för Fiskarfjärdens Båtklubb. Där ligger även Café Sjöstugan.
  Sommarnöje
  Grosshandlaren Anders Reimers, som givit Reimersholme sitt nuvarande namn, nyttjade Skärholmen som sommarnöje i slutet av 1700-talet. Funktionen som sommarboende för välbärgade stockholmare bibehöll gården till 1944 då den köptes av Stockholms stad.
  T-bana Skärholmen eller Vårberg. Buss 135
  Foto: Ingrid Johansson/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 53' 21"
  RT90 X 6575414 Y 1618798
 42. Terrasshuset i Sköndal

  Dalbobranten 28-32

  Anpassning till topografin
  Kvarteret Predikanten 2, det stora terrasshuset i Sköndal, utgör ett nytänkande exempel på hur en brant tomt kan bebyggas genom att placera entréerna inne i byggnaderna. Utmed tre genomgående korridorer ligger 32 lägenheter om fyra rum och kök.
  Ateljéer
  De fem lägenheterna som är högst belägna har dessutom ateljé. Varje lägenhet är utrustad med terrass.
  Uppfört mellan 1959 och 1965
  Anläggningen byggdes efter ritningar av den kända arkitekten Axel Kandell som tillsammans med Stockholms stad även utarbetade stadsplanen för den södra delen av Sköndal.
  T-bana Farsta
  Foto: Johan Stigholt/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 15' 6" Lon E 18º 6' 43"
  RT90 X 6572366 Y 1631602
 43. Tidens väg

  Tidens väg -en vandring i historien
  ...mellan Akalla by och Granholmstopppen
  Dåtid och nutid på Järvafältet
  Upplev tusentals år på två kilometer
  T-bana Akalla
  Foto: Stockholms stad
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 24' 33" Lon E 17º 53' 50"
  RT90 X 6589507 Y 1618811
 44. Van der Nootska palatset

  Sankt Paulsgatan 21, Södermalm

  1600-talspalats
  Palatset är uppfört i holländsk palladianism (italiensk 1600-talsstil) 1671-1672. Arkitekt var Mathias Spieler. Huset byggdes för den holländske översten Thomas van der Noot och användes först som bostad åt olika holländska ministrar.
  Hotad och räddad
  I slutet av 1800-talet var palatset i dåligt skick och hotades av rivning. Det räddades dock av Jean Jahnson som byggde om det till bostad. Arkitekter vid om- och tillbyggnaden 1903-1910 var I G Clason och Agi Lindegren.
  Dagens användning
  Sedan 1988 används palatset för konferenser och som festvåning och restaurang. Ägare är Stockholms Stad.
  T-bana Mariatorget
  Foto: Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 19' 4" Lon E 18º 3' 58"
  RT90 X 6579636 Y 1628742
 45. Västertorps skulpturpark

  Eric Grates Trädet, i brons vid Torget

  Stockholms största skulpturutställning
  I Västertorps centrum finns drygt 20 skulpturer. Det gör skulpturparken till Stockholms största skulpturutställning. De placerades ut av Hägerstensåsens kulturella förening 1955 och invigdes av Gustav VI Adolf och drottning Louise.
  Trädet i brons av Eric Grate
  Vid torget står skulpturen Trädet. Kvinnofiguren sträcker sig 4 meter hög mot skyn. I folkmun kallas skulpturen ”Bokhandlarflickan”, då en bokhandel tidigare låg bredvid.
  Från ovilja till symbol för Västertorp
  Skulpturen väckte stor bestörtning då den invigdes, men så småningom har de boende och affärsinnehavare tagit Trädet till sig.
  T-bana Västertorp
  Foto: Göran Fredriksson/Stockholms stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 17' 33" Lon E 17º 58' 8"
  RT90 X 6576624 Y 1623294
 46. Foto: Ingrid Johansson/Stockholms Stadsmuseum

  Årsta Centrum

  Grannskapscentrum
  Stadsdelen Årsta planerades på 1940-talet och stod klart i början av 1950-talet. Svenska Riksbyggens chef, arkitekten Uno Åhrén, ville bygga landets första Grannskapscentrum. Runt torget uppfördes butiker, teater, biograf, bibliotek, dagis, skola m.m.
  Nyskapande arkitektur
  Arkitekterna Erik och Thore Ahlsén anlitades och arkitekturen kom att bli mycket djärv med tidstypiskt konkretistiskt måleri - experimenterande med geometri, färg och djup - på torgfasaderna som främsta utropstecken.
  Riksintresse
  Byggnaderna är välbevarade och Årsta Centrum är riksintresse för kulturmiljövården.
  Tvärbanan till Årsta torg
  Foto: Ingrid Johansson/Stockholms Stadsmuseum
  Lager
  Stadsmuseet tipsar - Stockholm med nya ögon
  Nyttolänkar
  Visa endast denna position
  Centrera kartan på denna position
  Position
  Lat N 59º 17' 50" Lon E 18º 3' 5"
  RT90 X 6577311 Y 1627982

Karthjälp

Kartan på stockholm.se används för att visa olika platser som relaterar till stadens verksamheter. Här kan du t.ex. se var en förskola ligger, alla kulturevenemang i en stadsdel eller var alla bibliotek ligger.

Du kan i kartan röra dig relativt fritt i sid- och höjdled samt ändra inzoomningsgrad efter behov.

Om du använder en gammal webbläsare är kartans navigeringsfunktioner begränsade.

Om du surfar med Java Script avslaget presenteras en särskild version av kartan. Vi rekommenderar en modern webbläsare med Java Script aktiverat för att bäst kunna utnyttja all funktionalitet.