Medborgarkontor för hemlösa - 08-508 25 645 - stockholm.se