Kontaktcenter Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 08-508 26 500 - stockholm.se