Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) - 0200-88 03 11 - stockholm.se