Så beslutade kommunfullmäktige 28 maj 2018 - stockholm.se