Ytterligare ett datacenter ansluts till Stockholms fjärrvärmenät - stockholm.se