Stockholms stads utredning av sfi på Astar AB slutförd - stockholm.se