Ruddammen, Brunbärsvägen 9 - Förskola - stockholm.se