Norra Ängby, Vultejusvägen (Pilspetsen) - Lekplats och parklek - stockholm.se