Specialförskolan Clavis, Björksätravägen 53 - Förskola - stockholm.se