Gunghästen, Montebellogatan - Förskola - stockholm.se