Förskolan Lyckan, Wollmar Yxkullsgatan 19-21 - Förskola - stockholm.se