Mockasinen Agneta o Sussi AB, Långbrodalsvägen - Förskola - stockholm.se