Astar AB, Medborgarplatsen - Vuxenutbildning - stockholm.se