Ulvsunda, Fältmarskalksvägen - Lekplats och parklek - stockholm.se