Abrahamsberg, Gustavs III:s väg (Dragontorpet) - Lekplats och parklek - stockholm.se