Miniforskarna, Tegelviksgatan 51 - Förskola - stockholm.se