Bygglovsbefriade åtgärder från 1 juli 2017 - stockholm.se