Nyhetsbrev 4, Hagastaden

Exploateringskontoret

 
  Flygbild över Hagastaden

Hagastaden ska bli en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och forskning inom life science. Det ska byggas 5 000 bostäder och arbetsplatser för 36 000 människor.

 

Besöksadress

Fleminggatan 4
104 20 Stockholm

Kontaktperson

Joakim Lind

Telefon

08-508 264 22

E-postadress

Webbplats

Hagastaden

 
 

Nystart för markanvisningsprocess

Stockholms stad har inlett en ny markanvisningsprocess för de två kvarteren, Helix och Innovationen på Torsplan. Staden för en dialog med ett flertal byggherrar som anmält intresse att lämna in förslag på de två höga symbolbyggnaderna.

Läs mer om markanvisningsprocessen här

Anna Whitlocks Gata - en av de nya gatorna

I januari godkände kommunfullmäktige ett reviderat förslag på namn till gator, kvarter, torg och parker inom Hagastaden. Gatornas namn baseras på kvinnliga pionjärer inom utbildning, vetenskap, forskning, hälso- och sjukvård. I det här numret presenterar vi Anna Whitlock.

Till artikeln

 
 

Torsplan, det nya handelshuset Torsplan, vy mot Solna

Stockholm ser upp mot Solna

När Hagastaden står klart år 2025 har väg och järnväg lagts i tunnlar, marken vid Torsplan har fyllts upp och Solnaförbindelsen kommer inte längre att vara en bro utan ligga i gatuplan.

Från Norra Stationsgatan kommer den nya marknivån att få en stigande lutning mot det nya universitetssjukhuset i Solna. Byggnaden som ska bli ett kommersiellt kvarter på Torsplan visar redan nu en sluttande linje där den kommande markytan kommer att vara.  

Bild Svante Torell Svante Torell, samordnare

Samordning för en vision

Hagastaden utpekas som centrum i norra Europas största Life science-kluster – ”Stockholm Life”. Det är ett av Stockholms största byggprojekt  och samtidigt ett samarbetsprojekt mellan en mångfald av olika aktörer.

Svante Torell är samordningsansvarig och har stor hjälp av Vision 2025: ”En vetenskapsstad i världsklass.”

Till intervjun

 
 

Kommungränsjustering på gång

Den nuvarande kommungränsen mellan Stockholm och Solna skär rätt igenom två av Hagastadens planerade kvarter. Därför har ett planarbete inletts för att justera kommungränsen så att den ska följa den kommande kvartersstrukturen.

Läs mer här

Informationsmöte 15 nov

Den 15 november kl. 18:30 håller vi ett informationsmöte om Hagastadens framväxt. Ett tillfälle för dig som bor eller är verksam i närheten av arbetsplatsen att få träffa och lyssna till våra projektledare och ställa din frågor om projektet.

Plats och agenda kommer att publiceras på vår hemsida men notera gärna datumet redan nu!

 
 

Följ bygget online

Nu kan du följa Hagastadens framväxt i realtid via vår webbkamera.

Till webbkameran

Vi finns på Facebook

Gå in och gilla Hagastaden på facebook för att få löpande uppdateringar om vad som händer på området.

facebook.com/hagastaden

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet