Nyhetsbrev 5, Hagastaden

Exploateringskontoret

 
  Arbeten i Hagastaden

Cirka 800 meter av E4/E20 däckas över för att Hagastaden ska kunna byggas med 5 000 bostäder, 36 000 arbetsplatser, service och forskning inom life science.

 

Besöksadress

Fleminggatan 4
104 20 Stockholm

Kontaktperson

Joakim Lind

Telefon

08-508 264 22

E-postadress

Webbplats

Hagastaden

 
 

Informationsmöte

Den 15 november kl. 18:30-20:00 är du välkommen till Rödabergsskolan på informationsmöte. 

Mötet äger rum i skolans ljushall, ingång från skolgården på Upplandsgatan 100.

Du får höra om de pågående arbetena och vad som planeras i området. Utöver det kommer Filippa Kull från Stockholm Life att berätta om vad den stora satsningen på life science innebär och betyder för Hagastaden. Temat life science kommer att synas i bland annat konstutsmyckningen av offentliga rum. Lena From från Stockholm konst berättar mer om detta.

Till inbjudan

Karin Froste, projektledare Karin Froste, projektledare

Vad händer på området?

Exploateringskontorets projektledare för genomförandet, Karin Froste, håller den dagliga kontakten med entreprenörerna på området och är den som har bäst koll på vad som är på gång, så vi frågar henne vad som händer just nu.

Läs om pågående arbeten här

 
 

En procent till konst

Life science i konsten

Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Statens konstråd har tillsammans formulerat ett gemensamt konstprogram för Hagastaden. Livets byggstenar är temat på konsten som ska smycka den nya stadsdelen.

Läs mer om konstprogrammet här

Betty Petterssons Gata Den nya gatustrukturen

Kvinnorna bakom gatunamnen

Norrbackagatan, Gävlegatan och Hälsingegatan ska förlängas i den nya gatustrukturen och fortsätta in i Solna. Hagastaden berikas även med ett tjugotal nya gatunamn. De flesta får namn efter kvinnliga pionjärer som varit verksamma i Stockholm inom utbildning, forskning, hälso- och sjukvård. Betty Pettersson är en av dem som fått ge namn till Hagastadens nya gator.

Till artikeln

 
 

Hagastaden gestaltning Grov skiss på de första kvarteren vid Norra Stationsparken

Tät och hög struktur

År 2025 står Hagastaden klar med tätare och högre bebyggelse än vad som tidigare har varit vanligt i Stockholms stadsbild. Bostadskvarteren får en tät och varierande stadsstruktur. Hur Hagastaden ska se ut, det vill säga hur den fysiska strukturen av området ska bli, går att läsa i gestaltnings- och kvalitetsprogrammet som tagits fram.

Läs mer om gestaltnings- och kvalitetsprogrammet

Märkesbyggnader vid Torsplan

Helix och Innovationen är kvartersnamn på de två markytorna på Torsplan som ska berikas med två märkesbyggnader. I planarbetet har byggnaderna fram tills nu kallats Tors torn, men i och med att kvarteren ska markanvisas för ett nytt byggprojekt så benämns de efter kvartersnamnen. Helix är det västra kvarteret och Innovationen det östra.

Markanvisningsprocessen innebär att Stockholms stad för en pågående dialog med flera byggherreteam som har visat intresse för markytorna.

Stockholms stad bedömer att ett genomförandebeslut kan fattas sommaren 2013. Byggstart blir det tidigast 2015.

Till artikeln

 
 

Ny bild var femte minut

Via vår webbkamera kan du följa bygget online och se hur långt vi har kommit.

Till webbkameran

Följ projektet på Facebook

Gå in och gilla Hagastaden på facebook för att få löpande uppdateringar om vad som händer på området.

facebook.com/hagastaden

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet