Norra Djurgårdsstadsbladet 2013:8

Östermalms stadsdelsförvaltning

 
 

Norra Djurgårdsstadsbladet vänder sig till dig som som bor eller arbetar i Norra Djurgårdsstaden med omnejd, eller dig som är intresserad av området av andra skäl. Avsändaren är Östermalms stadsdelsförvaltning.

 

Besöksadress

Karlavägen 104

Kontaktperson

Nils Göransson

Telefon

076-124 22 52

E-postadress

Webbplats

För dig som bor i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden

Övrigt

I detta nyhetsbrev berättar vi om aktuella projekt, evenemang och resurser i Norra Djurgårdsstaden. Vi försöker besvara aktuella frågor som är viktiga för de boende, men det är inte alltid Östermalms stadsdelsförvaltning som ansvarar för verksamheterna. Eftersom ett av våra uppdrag är att skapa delaktighet hoppas vi att du hör av dig till oss. Tillsammans utvecklar vi den hållbara stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

 
 

Sökes: bi-skötare i Norra 1

Det kommer att surra lite extra i Norra Djurgårdsstaden till våren – Stadsdelsförvaltningen blir fadder till en bikupa i Kontorsparken. Bikupan sköts genom Bee Urban och du som bor i Norra 1 bjuds nu in att delta.
– Det här är ett sätt att diskutera ekosystemet. Vi visar vad bina kan göra för oss som en gratistjänst, med pollinering och även honung, säger stadsdelsförvaltningens samordnare Nils Göransson.

Läs mer

Tyck till om Natur- och kulturstigen

Nu har du möjlighet att vara med och bidra med dina tankar och idéer kring hur Natur- och kulturstigen i Hjorthagen kan utvecklas och förbättras. I november arrangerar vi två dialogmöten den 6 respektive 20 november som du är välkommen att delta i.
Vad tycker du är viktigt att berätta om Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden?
Vad skulle få dig att ta en promenad längs stigen?

Läs mer och anmäl intresse

 
 

Välbesökta seminarium – två kvar!

Höstens seminarieserie har varit lyckad med många engagerade besökare. Till passet om Hjorthagens intressanta kulturhistoria kom cirka 100 personer!
Kommande seminarium sker den 28/11 med tema kommunikationer och den 4/12 då vi siktar framåt på hur vi tillsammans kan skapa en hållbar stadsdel. Förre finansministern Allan Larsson ger inspiration från Hammarby Sjöstad och Christina Schaffer berättar om stadsodling.

Läs mer

Jim gav namn till nya lekplatsen

I samband med invigningen av den nya lekplatsen i Norra 1 utlyste stadsdelsförvaltningen en namntävling. Nu är vinnarnamnet utsett – lekplatsen ska heta Ekorrparken. Förslaget kom från Jim Johansson, 5 år.
– Han tyckte att det passade eftersom där finns en stor ekorre i trä. Han är ofta på lekplatsen med förskolan Sandön och leker. De hade pratat om passande namn i barngrupperna och Jim är jätteglad och stolt över att just hans bidrag vann, säger mamma Anna Lundgren. En namnskylt ska sättas upp i samband med att det provisoriska staketet tas bort senare i höst.

Läs mer om invigningen

 
 

Skötselplan för västra Hjorthagsparken

Biologen Ulrika Hamrén har fått i  uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning att inventera och arbeta fram en skötselplan för naturmarken mellan Midskogsgränd  och  Ahlsellvägen. Syftet med planen är att stärka och bibehålla  de naturvärden som finns i parken.

Läs mer

Testa reseplaneraren SpaceTime

Kommunikationer och kollektivtrafik är heta samtalsämnen hos nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden. Östermalms stadsdelsförvaltning förmedlar synpunkter till SL och Trafikkontoret och bjuder även in till möte i Kontorsvillan den 28/11. Stockholms stad samarbetar också med SpaceTime för att underlätta planering av hållbara resor. För att ta reda på hur önskemålen ser ut i ditt område bjuder SpaceTime in boende att medverka i en testpanel. Planen är att reseplaneraren ska lanseras redan i vinter.

Läs mer och anmäl intresse

 
 

Stort tack för enkätsvar!

Nyligen efterlyste vi synpunkter kring den hållbara staden inför vårt seminarium den 4 december. Norra Djurgårdsstaden Innovation, som tagit fram enkäten som mejlades ut, hälsar och tackar för värdefulla enkätsvar. Analysen av svaren pågår ännu, men klart är att de som svarat ser ansvaret för den hållbara staden som delat – d v s att varken företag, politiker eller stadens medborgare kan skapa en hållbar stad på egen hand, utan att vi jobbar gemensamt.
 

Läs mer om enkäten

Nästa nyhetsbrev samordnas med Exploateringskontoret

Det händer mycket i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen. Vårt nyhetsbrev är ett sätt att hålla dig uppdaterad kring aktiviteter som Östermalms stadsdelsförvaltning står bakom. Eftersom även Exploateringskontoret publicerar nyheter som berör boende i området kommer vi att från och med nästa nummer samordna våra nyhetsbrev. Båda förvaltningarna hör till Stockholms stad. I nyhetsbrevets artiklar anger vi tydligt vem som är kontaktperson, så att vi kan fortsätta den dialog som vi vet att ni som bor i området uppskattar.

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet