Norra Djurgårdsstadsbladet 2013:9

Östermalms stadsdelsförvaltning

 
 

Norra Djurgårdsstadsbladet vänder sig till dig som som bor eller arbetar i Norra Djurgårdsstaden med omnejd, eller dig som är intresserad av området av andra skäl. Från och med detta nummer samordnar vi nyheterna med Exploateringskontoret.

 

Besöksadress

Karlavägen 104

Kontaktperson

Nils Göransson

Telefon

076-124 22 52

E-postadress

Webbplats

För dig som bor i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden

Övrigt

I detta nyhetsbrev berättar vi om aktuella projekt, evenemang och resurser i Norra Djurgårdsstaden. Vi försöker besvara aktuella frågor som är viktiga för de boende, men det är inte alltid Östermalms stadsdelsförvaltning som ansvarar för verksamheterna. Eftersom ett av våra uppdrag är att skapa delaktighet hoppas vi att du hör av dig till oss. Tillsammans utvecklar vi den hållbara stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

 
 

Rapport från välbesökt trafikmöte

Folkkulturcentrum i Hjorthagen fylldes till bredden med människor från Norra Djurgårdsstaden. Vi räknade till cirka 120 personer, som fick lyssna till presentationer av SL, Keolis och Stockholms stad.

Efter presentationerna fick åhörarna ställa frågor. Framförallt handlade frågorna om kollektivtrafiken från och till Norra Djurgårdsstaden. Det var många bra diskussioner och både staden och SL tog med sig flera synpunkter från mötet.

Läs mer om trafikmötet

Spännande förslag till Natur- och kulturstigen i Hjorthagen

Äventyrsstig med lianer och fjärilsrestaurang. Det var några av idéerna som kom upp i medborgardialogen kring Natur- och kulturstigen. Som vi berättat i tidigare nyhetsbrev ska stigen rustas upp. Den invigdes 2001, är ca 2 km lång med skyltar som beskriver miljön runt omkring Hjorthagen. För att ta reda på vad de som bor i området har för önskemål om utveckling genomförde Östermalms stadsdelsförvaltning en medborgardialog under hösten. Fler bänkar, upprensning av sly och ny dragning av leden ansåg många vara viktigt.

Läs mer

 
 

Det blir 1 000 ytterligare bostäder i Norra Djurgårdsstaden

Utbyggnaden av Hjorthagen följer i huvudsak det program för denna del av Norra Djurgårdsstaden som togs fram 2009. Ett antal förändringar gör att vi nu har tagit fram ett reviderat inriktningsbeslut, som godkändes av exploateringsnämnden den 12 december. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige i början av 2014. Antalet bostäder kommer här att öka från 5 000 till 6 000 bostäder. Det ökar också intäkter såväl som kostnader i projektet. Utbyggnadstiden blir längre och stora delar av Hjorthagen beräknas vara klart 2023. Läs mer

Skötselplanen för Hjorthagsparken klar

Att bevara det unika eklandskapet är en av prioriteringarna i den nya skötselplanen för södra Hjorthagsparken. Att skapa en innehållsrik och trygg naturpark med varierande öppenhet är en annan. Planen togs fram av biologen Ulrika Hamrén/Ekologigruppen på uppdrag av parkmiljöavdelningen. Utgångspunkten är det program som finns för utveckling av Norra Djurgårdsstadens befintliga parker och naturmark, där man betonar både biologisk mångfald och upplevelsevärden. Åtgärder i enlighet med planen utförs inom kort i Hjorthagsparken.

Läs skötselplanen

 
 

Tegelgasklocka blir internationell gästspelsscen

En av tegelgasklockorna blir arena för modern akustik och teknik och erbjuder gästspel inom scenkonstens samtliga uttryck; dans, musik, teater, opera, nycirkus och sång. Antalet sittplatser kommer att vara 700-900.

Läs mer

Allan Larsson

Samarbeta med Hammarby Sjöstad?

- Tala inte om en hållbar stad, utan om en stad i hållbar utveckling! Man blir aldrig klar, utan måste ständigt förbättra.
Det var f d finansministern Allan Larssons budskap på Folkkultur- centrum den 4 december, då Östermalms stadsdelsförvaltning bjöd in till inspirationsmöte. Själv har han dragit igång medborgarinitiativet HS2020 för att förnya Hammarby Sjöstad. Nu hoppas han på samarbete med boende i Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer

 
 

Samråd om Brofästet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att blandad stadsbebyggelse för cirka 600 bostäder och lokaler för verksamheter på mark som tidigare använts för industriändamål kan uppföras.

Samråd pågår fram till den 7 januari 2014.

Läs mer  

Norra Djurgårdsstaden är med och minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett återkommande EU-projekt sedan 2009. I år anordnades aktiviteter den 16-24 november, runt om i hela EU och i Norra Djurgårdsstaden genomfördes
bl a föredrag om hur man kan förebygga avfall i byggsektorn som riktade sig till byggherrar och entreprenörer. Vi genomförde en plockanalys av det avfall som kastas i sopsugen som är kopplad till dagens befintliga hushåll i Norra Djurgårdsstaden. Ett kul resultat från analysen visar att andelen matavfall i det brännbara avfallet endast var 13 % i Norra Djurgårdsstaden, jämfört med 30 % i jämförbara analyser från andra områden.Läs mer

Hur upplever du som bor i Norra Djurgårdsstaden att sopsugen fungerar? Tyck till här

 
 

Kväll i Norra Djurgårdsstaden

Synpunkter vid trygghetsvandringen 3/12

Den 3 december genomfördes en s k trygghetsvandring i Norra Djurgårdsstaden, då närpolisen, BRÅ och Östermalms stadsdelsförvaltning tillsammans med boende kartlade hur stadsdelen upplevs i mörker. Gångstigen/cykelbanan från Hjorthagens T-bana ner till NDS var en av de platser som upplevdes otrygg.  Stadsdelsförvaltningens samordnare Nils Göransson tar vidare de frågor som kom upp under vandringen till respektive ansvarig förvaltning i staden.

Läs mer

Länsstyrelsen säger ja till högt hus i Norra Djurgårdsstaden

Länsstyrelsens har nu lämnat ett positivt yttrande på detaljplanen för gasklocka 3 och 4 och därmed går staden vidare med planerna på att bygga ett 140 meter högt hus i Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om Länsstyrelsens yttrande

 
 

C40-workshop om klimatpositiv utveckling

Den 5-8 november arrangerade Norra Djurgårdsstaden Innovation en internationell workshop om klimatpositiv utveckling i samarbete med C40. Deltagare var ledande tjänstemän på policynivå från C40 städer runtom i världen. Syftet med workshopen var att involvera städerna i arbetet för klimatpositiv utveckling, speciellt de städer som har ett klimatpositivt projekt i sin stad. De sju städer som deltog var Stockholm, London, Sydney, Beijing, Seoul, Köpenhamn och Portland.

Läs mer om C40 workshop

Läs om C40 städer

Shakespeare-premiär i Hjorthagen

Död, kärlek, galenskap. Sensationer, sånger, slagsmål. Mitt i Hjorthagen! Ja, så blir det när Folkkulturcentrum visar Shakespeares komedi En Trettondagsafton. 2014 är det 450 år sedan William Shakespeare föddes. Jubileumsårets första svenska Shakespeare-premiär äger rum på, just det, trettondagsafton (5 januari)!  På bilden Olivia (Moa Åström) och Viola (Caroline Hansson). Regi: Peter Bark. Entré 150 kronor.

Läs mer

 
 

Följ Norra Djurgårdsstadens framväxt på Facebook

Visste du att Norra Djurgårdsstaden har en Facebooksida? Här finns fotografier, länkar och kommentarer som gör att du lätt kan följa vad som händer varje vecka och se hur den nya stadsdelen växer fram steg för steg.

facebook.com/norradjurgardsstaden

 

 

Fler bilder från utvecklingsprojektet

flickr.com/norradjurgardsstaden

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet