Norra Djurgårdsstadsbladet 2013:1

Östermalms stadsdelsförvaltning

 
 

Norra Djurgårdsstadsbladet vänder sig till dig som som bor, arbetar eller bara gillar Norra Djurgårdsstaden med omnejd. Avsändaren är Östermalms stadsdelsförvaltning.

I detta nyhetsbrev berättar vi om aktuella projekt, evenemang och resurser i NDS, men det är inte alltid vi som ansvarar för verksamheterna. Eftersom ett av stadsdelsförvaltningens uppdrag är att skapa delaktighet hoppas vi att du hör av dig till oss. Prenumeranterna utgör stommen i det boendenätverk vi vill bidra till. Tillsammans utvecklar vi den hållbara stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

 

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104
Box 24 156
104 51 Stockholm

Kontaktperson

Nils Göransson

Telefon

076-124 22 52

E-postadress

Webbplats

För dig som bor i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden

 
 

Många besökte välkomstfikat den 17 februari

Tack för ett givande möte!

Stadsdelsförvaltningens välkomstfika för nyinflyttade den 17 februari lockade många besökare. Här invigdes Norra Djurgårdsstaden och det blev tillfälle för grannar att mötas och ställa frågor till både lokalpolitiker och stadsplanerare.
– Ni är pionjärer som är med och bryter ny mark, sa Therese Carlborg (M), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd.

Läs mer

Vattentrappa - ett exempel på miljöpedagogik.

Snart öppnar första förskolan

I kvarteret Gotska Sandön öppnar en förskola i slutet av april med plats för 72 barn. Huset är nybyggt och förskolan ligger på bottenvåningen och omsluter en grönskande gård med lekplats.
Förskolechef Lena Lidén har varit med i planeringen redan från början.
– Det har varit en spännande process att skapa en så bra miljö som möjligt för barnen.

Läs mer

 
 

Vem gör vad i Norra Djurgårdsstaden?

När en ny stadsdel byggs är många aktörer inblandade. Visste du t ex att Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för stora delar av den kommunala servicen i området, som förskola, äldreomsorg och socialtjänst samt parkmiljö?
Här förklarar vi några av rollerna som är mest aktuella just nu.

Läs mer

Nätverka med grannarna

För att skapa en bra dialog med och mellan invånare och företagare i Norra Djurgårdsstaden startar Östermalms stadsdelsförvaltning ett boendenätverk. Vi bjuder in till informationsmöten och seminarier och nyinflyttade får chans att delta i forskningsprojekt.

Vill du bli medlem? Prenumerera på detta nyhetsbrev!

 
 

Visste du att...

  • Bostäderna i NDS ska förbruka hälften så mycket energi som genomsnittet i Stockholm?
  • Ekarna i Nationalstadsparken utgör ett av norra Europas största samlade ekbestånd?
  • Du kan spela fotboll och bowling i Värtans IK? En av få kvarvarande, ideellt drivna idrottsklubbarna i Stockholms innerstad.

Trafiksäkerheten vid Gasverksvägen

En oro som flera boende tog upp vid välkomstfikat den 17 februari var trafiksäkerheten vid övergången på Gasverksvägen, där det är mycket genomfartstrafik i kombination med skymd sikt.
Vi förde frågan vidare till exploateringskontoret, som svarar att det blinkande skenet som finns vid övergångsstället håller på att byggas om för att fungera bättre. Man diskuterar även andra säkerhetsåtgärder i väntan på att Norra länken öppnar och Gasverksvägens byggs om.

Läs mer

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet