Nyhetsbrevet e-skarpnäck 2010-11-29

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

 
 

Innehåll:

  • Skarpnäcks stadsdelsnämnd sammanträder
  • Stadens budget beslutad
  • Följ med på trygghetsvandring i Bagarmossen
  • Informationsmöte om upprustning av Tidaholmsparken
  • Dags att söka föreningsbidrag
  • Beslut i stadsdelsnämnden
  • Nästa års sammanträdestider
  • Julgranar lyser upp vintermörkret
  • Nominera Stockholms miljöhjälte
  • Så anmäler du klotter och fel i stadsmiljön

 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd sammanträder

Skarpnäcks stadsdelsnämnd sammanträder den 16 december klockan 17.00. Observera tiden. Mötet inleds med en öppen frågestund där du kan ställa frågor till dina lokala politiker.

Läs mer

Stadens budget beslutad

Den 24 och 25 november debatterade och beslutade kommunfullmäktige om budget för nästa år. Du kan se debatten i efterhand på webb-tv och läsa den politiska majoritetens och oppositionspartiernas förslag till budget 2011 på webben. Skarpnäcks stadsdelsnämnd tar beslut om sin budget och verksamhetsplan på sammanträdet den 19 januari.

Läs mer

Följ med på trygghetsvandring i Bagarmossen

Välkommen att trygghetsvandra den 30 november tillsammans med stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och Stockholmshem för att inventera vilka platser som uppfattas som otrygga.

Läs mer

Informationsmöte om upprustning av Tidaholmsparken

Med utgångspunkt från de synpunkter som kom in till stadsdelsförvaltningen under sommarens samråd har nu en idéskiss tagits fram. Vi vill gärna presentera den för dig och höra dina synpunkter. Välkommen på informationsmöte tisdagen den 7 december.

Läs mer

Dags att söka föreningsbidrag

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lämnar bidrag till föreningar med lokal förankring som riktar sin verksamhet till boende i stadsdelsområdet. För att kunna beviljas bidrag ska föreningen vara ideell, det vill säga icke vinstdrivande och aktiviteten ska vara öppen för alla. Ansökan ska vara Skarpnäcks stadsdelsnämnd tillhanda senast den 31 januari 2011.

Läs mer

Beslut i stadsdelsnämnden

Läs protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 11 november. Bland annat beslutade stadsdelsnämnden att arbeta vidare med att omvandla parkområdet vid Skarpnäcks allé 8, Indianparken, till en matpark.

Läs mer 

Nästa års sammanträdestider

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fastställt sina sammanträdestider för nästa år.

Läs mer 

Julgranar lyser upp vintermörkret

Stockholms stad bidrar till julstämningen med ett åttiotal stora julgranar runt om i staden. Granarna tändes inför första adventshelgen och fortsätter att sprida julvärme även efter julhelgerna. Träden flisas nämligen och omvandlas till värme i ett värmeverk. I stadsdelsområdet har granar satts upp på Lagaplan, Skarpnäcks torg, Björkhagens centrum, Kärrtorpsplan och på Finn Malmgrens Plan.

Läs mer

Nominera Stockholms miljöhjälte

Stockholm är Europas första miljöhuvudstad och det har stockholmarna till stor del varit med och bidragit till. Alla stockholmare uppmuntras att vara med och nominera nära och kära som i sin vardag gör insatser för miljön. Det kan vara pappan som sopsorterar flitigt, kollegan som startat ett miljöinitiativ eller kompisen som cyklar i ur och skur.

Läs mer

Så anmäler du klotter och fel i stadsmiljön

Vi har alla ett ansvar för att Skarpnäck och Stockholm är rent, vackert och tryggt. Du kan dygnet runt anmäla klotter, trasig beslysning, gropar i asfalten, lämna synpunkter på städning med mera på gator och torg samt gång- och cykelbanor. Anmäl på www.stockholm.se/felanmalan eller ring 08-651 00 00.

Läs mer 

 

Besöksadress

Björkhagsplan 6
Box 5117

Kontaktperson

Stefan Lundh

Telefon

08-508 15 000

E-postadress

Webbplats

www.​stockholm.​se/skarpnack

Ansvarig utgivare

Cecilia Uddenfeldt, stadsdelsdirektör

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet