Nyhetsbrevet e-skarpnäck 2011-02-08

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

 
 

Innehåll:

 • Skarpnäcks stadsdelsnämnd sammanträder
 • Sammandrag av årets verksamhetsplan
 • Sommarjobb för ungdomar
 • Sök kollo via webben
 • Advokatjour i Björkhagen
 • Konstsatsning på Skarpnäcks kulturhus
 • Samråd pågår om detaljplan vid Helsingborgsvägen
 • Handikapprådet söker dig
 • Öppet hus i Kärrtorps kommunala förskolor
 • Seniornytt - Ät så spelar vi
 • Öppen träffpunkt för seniorer
 • Så används dina skattepengar
 • Anmäl klotter och fel i stadsmiljön

 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd sammanträder

Skarpnäcks stadsdelsnämnd sammanträder den 10 februari. Mötet inleds med en öppen frågestund där du kan ställa frågor till dina lokala politiker. På den öppna frågestunden redovisas hur stadsdelsnämnden uppfyllt sina mål för 2010. Bland de ärenden som stadsdelsnämnden ska besluta om finns verksamhetsberättelsen för 2010 och årets kvalitetsgarantier.

Läs mer

Sammandrag av årets verksamhetsplan

Stadsdelsnämnden tog beslut om årets verksamhetsplan på sitt förra sammanträde. På webben kan du läsa ett sammandrag av vad vi kommer att satsa på i år.

Läs mer

Sommarjobb för ungdomar

I år har du som går ut år 9 i grundskolan och gymnasiets årskurs 1 och 2 möjlighet att söka sommarjobb genom Stockholms stad. Du som inte fyllt 18 år prioriteras. Du måste vara folkbokförd i stadsdelsområdet för att söka. Nytt för i år är att du söker sommarjobb via webben. Tjänsten öppnar omkring den 1 april och kommer att vara öppen i två veckor. Det innebär att det inte finns möjlighet att ansöka efter sista ansökningsdag. Mer information om sommarjobb för ungdomar kommer under mars månad.

Läs mer

Sök kollo via webben

Nu är det hög tid att söka kollo inför sommaren. Nytt för i år är att ansökan till kollo görs via webben. Gå in på www.stockholm.se/kollo och fyll i din ansökan. Webbansökan ska göras senast den 8 mars. Om du inte har möjlighet att ansöka via webben finns blanketter att hämta på stadsdelsförvaltningen, Björkhagsplan 6. Pappersansökan ska vara inne senast fredag den 25 februari. Kollokatalogen ska du ha fått i din brevlåda för någon vecka sedan. På webben finns katalogen översatt till 13 olika språk.

Läs mer

Advokatjour i Björkhagen

Advokatsamfundet har fastställt vårens datum för advokatjouren i Björkhagen. Nästa tillfälle är på onsdag den 9 februari. Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning i cirka 15 minuter där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem.

Läs mer

Konstsatsning på Skarpnäcks kulturhus

KONSTEN ÄR LÅNG, LIVET ÄR KORT är namnet på Skarpnäcks Kulturhus konstsatsning under våren 2011. I samband med att kulturhuset nyligen fyllde 25 år genomgår huset en omfattande renovering och utifrån de nya möjligheterna kan verksamheten vidgas. Satsningen består av utställningar och konstnärsresidens av fem konstnärer som kulminerar vid två intensiva tillfällen den 11 februari och 12-13 mars.

Läs mer

Samråd pågår om detaljplan vid Helsingborgsvägen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag som innehåller cirka 80 lägenheter och en förskola samt möjlighet till publika lokaler i bottenvåningar. Planförslaget visas till och med den 28 februari hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6.

Läs mer

Handikapprådet söker dig

Om du tillhör en handikapporganisation och bor i Skarpnäcks stadsdelsområde kan du vara med i det lokala handikapprådet. Handikapprådet är ett rådgivande organ med uppgift att bereda funktionshindrade i Skarpnäck inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden.

Läs mer

Öppet hus i Kärrtorps kommunala förskolor

Södra och norra Kärrtorps förskolor välkomnar alla familjer som önskar plats på våra förskolor till öppet hus-dagar mellan den 14-17 februari 2011.

 Läs mer

Seniornytt - Ät så spelar vi

Välkommen att ta del av vårens musikprogram ”Ät - så spelar vi” i kaféet på Skarpnäcks kulturhus torsdagar 12.30. Musiken spisar du kostnadsfritt och lunch eller fika serveras till en överkomlig peng. Lunchen serveras från klockan 12.00. Kom i tid så vi kan hjälpa dig med en bra sittplats. Du behöver inte föranmäla dig. Adressen är Skarpnäcks allé 25.

Läs mer 

Öppen träffpunkt för seniorer

Mötesplats Hammarbyhöjden är en öppen träffpunkt för dig som är senior. För att komma till mötesplatsen behövs varken biståndsbeslut eller föranmälan. Till oss kan du slinka in för en stunds samvaro eller delta i en specifik aktivitet. Vi har öppet vardagar mellan 10.00 – 15.30. Våra lokaler finns i Hammarbyhöjdens trygghetsboende på plan -1. Varmt välkommen!

Läs mer

Så används dina skettepengar

Från måndag den 7 februari får alla hushåll i Stockholms stad tidningen "Stockholm - en stad där alla kan växa", om hur stockholmarnas skattepengar fördelas i Stockholm under året. I tidningen kan du bland annat läsa om hur Stockholm växer, att flera tusen ungdomar får sommarjobb i år och att Stockholm är redo att möta utmaningarna.

Läs mer

Anmäl klotter och fel i stadsmiljön

Vi har alla ett ansvar för att Skarpnäck och Stockholm är rent, vackert och tryggt. Du kan dygnet runt anmäla klotter, trasig beslysning, gropar i asfalten, lämna synpunkter på städning med mera på gator och torg samt gång- och cykelbanor. Anmäl på www.stockholm.se/felanmalan eller ring 08-651 00 00.

Läs mer 

 

Besöksadress

Björkhagsplan 6
Box 5117

Kontaktperson

Stefan Lundh

Telefon

08-508 15 000

E-postadress

Webbplats

www.​stockholm.​se/skarpnack

Ansvarig utgivare

Cecilia Uddenfeldt, stadsdelsdirektör

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet