Nyhetsbrevet e-skarpnäck 2011-03-29

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

 
 

Innehåll:

  • Stadsdelsnämnen sammanträder
  • Sommarjobb för unga
  • Upprustning av plaskdammen i parkleken Fyren
  • Omarbetat förslag för Indianparken i Skarpnäck
  • Tyck till om förskolan
  • Roligt och aktivt med TV-spel
  • Advokatjour i Björkhagen
  • Anmäl klotter och fel i stadsmiljön

 

Stadsdelsnämnen sammanträder

Skarpnäcks stadsdelsnämnd sammanträder den 31 mars klockan 18.00. Mötet inleds med en öppen frågestund där du kan ställa frågor till dina lokala politiker. På frågestunden informerar Trafikkontoret om trafiksituationen på Skarpnäcksfältet.

Läs mer

Sommarjobb för unga

Du som bor i Stockholms kommun och går i nian, år 1 eller 2 i gymnasiet kan söka sommarjobb i Stockholms stad. Sommarjobben finns inom Stockholms stads egna verksamheter, till exempel barn- och äldreomsorgen, administration, park- och trädgårdsskötsel. Du söker jobb hos oss via webben. Tjänsten öppnar omkring den 1 april och kommer att vara öppen i två veckor.

Läs mer

Upprustning av plaskdammen i parkleken Fyren

Plaskdammen i parkleken Fyren rustas upp. I samband med det begränsas möjligheterna att använda parkleken och vi hänvisar då till våra andra parklekar i Björkhagen, Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. I sommar kommer plaskdammen att vara klar, med ny och fin botten, ett nytt pumphus och nya bänkar kring dammen

Läs mer

Omarbetat förslag för Indianparken i Skarpnäck

Vi fick in många bra synpunkter och önskemål om hur parken ska användas efter samrådet i höstas. Det omarbetade förslaget, som bland annat innehåller plats för odling, finns på www.stockholm.se/skarpnack. Upprustningsarbetena beräknas vara klara nu under våren.

Läs mer

Tyck till om förskolan

Nu skickas förskoleundersökningen ut till dig som har barn i förskolan. Utifrån det du och de andra föräldrarna tycker kan varje förskola sedan se vad som kan förbättras och ta med det i sitt utvecklingsarbete. Därför är ditt deltagande viktigt. Nytt för årets undersökningar är att frågorna finns översatta till 12 språk.

Läs mer

Roligt och aktivt med TV-spel

På den öppna träffpunkten för seniorer, Mötesplats Hammarbyhöjden, står TV-spel på schemat. "Det är något att samlas kring och samtidigt perfekt rörelseträning", menar Heléne Flinth.

Läs mer

Advokatjour i Björkhagen

Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning i cirka 15 minuter där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem. Nästa tillfälle är på onsdag den 6 april.

Läs mer

Anmäl klotter och fel i stadsmiljön

Vi har alla ett ansvar för att Skarpnäck och Stockholm är rent, vackert och tryggt. Du kan dygnet runt anmäla klotter, trasig beslysning, gropar i asfalten, lämna synpunkter på städning med mera på gator och torg samt gång- och cykelbanor. Anmäl på www.stockholm.se/felanmalan eller ring 08-651 00 00.

Läs mer 

 

Besöksadress

Björkhagsplan 6
Box 5117

Kontaktperson

Stefan Lundh

Telefon

08-508 15 000

E-postadress

Webbplats

www.​stockholm.​se/skarpnack

Ansvarig utgivare

Margareta Östrand, tf stadsdelsdirektör

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet