Nyhetsbrevet e-skarpnäck 2011-09-16

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

 
 

Innehåll:

 • Stadsdelsnämnden sammanträder
 • Ny ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd
 • Skarpnäckshallen invigs den 19 september
 • Tyck till om parkskötseln i Skarpnäcks Gård
 • Invigning av Indianparken
 • Nu rustar vi Tidaholmsparken
 • Systern från havet
 • Du som är utsatt för hot och våld i en nära relation
 • Advokatjour i Björkhagen
 • Anhörigcirkel och bussutflykt
 • Gör en skillnad i ett barns liv
 • Ät du anhörig till en psykiskt funktionshindrad person?
 • Hjälp oss att förbättra miljön i vår stad
 • Anmäl klotter och fel i stadsmiljön

 

Stadsdelsnämnden sammanträder

Skarpnäcks stadsdelsnämnd bjuder in till öppet sammanträde torsdagen den 29 september kl. 18.00 i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25. Mötet inleds med en öppen frågestund där du kan ställa frågor till dina lokala politiker. På den öppna frågestunden redovisar stadsdelsförvaltningen projekt som pågår inom äldreomsorgen.

Läs mer

Ny ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Sonny Österman (M) har efterträtt Billy Östh (M) som ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Här kan du läsa en intervju med Sonny där han bland annat berättar om vilket politiskt beslut han är mest stolt över och vilket som är hans smultronställe i stadsdelsområdet.

Läs mer

Skarpnäckshallen invigs den 19 september

Äntligen är det dags för invigning av den efterlängtade idrottshallen i Skarpnäck. Välkommen den 19 september klockan 15.00.

Läs mer

Tyck till om parkskötseln i Skarpnäcks Gård

Den årliga medborgarundersökningen visar att över hälften av de som svarat är missnöjda med hur parker och grönområden sköts. Det vill vi ändra på. Därför bjuder vi in till ett möte där du kan framföra dina synpunkter och vi informera om hur parkskötseln går till. Vi träffas tisdagen den 27 september kl 18.30 i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25. Varmt välkommen!

Läs mer

Invigning av Indianparken

Träffa föreningen Folkodlarna, som visar och berättar om odlingen i parken. Parken invigs söndagen den 25 september klockan 13.00 av stadsdelsnämndens ordförande. Stadsdelsförvaltningen bjuder på korv med tillbehör. 

Läs mer

Nu rustar vi Tidaholmsparken

Nu pågår upprustningsarbeten i Tidaholmsparken. Parken får ny och spännande lekutrustning, ny belysning och nya bänkar, bord och planteringar.

Läs mer

Systern från havet

Marionetteatern/Stockholms Stadsteater gästar Skarpnäcks Kulturhus med föreställningen Systern från havet av Ulf Stark. En saga om främlingsskap och gryende vänskap. Om att komma som liten till ett nytt land, en ny stad eller ny familj. 21-23 september, kl 9.30 & 11.00. 24 september, kl 13.00. Från 4-9 år. Biljettpris 40 kronor.

Läs mer

Du som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Vi kan ge dig stöd och hjälp! Är du eller har du varit utsatt för våld i nära relation, utsatt för hot eller kontroll från din familj/släkt eller utsatt för våld inom en samkönad relation? Vi kan hjälpa dig med råd, stödsamtal och vid behov skyddsboende. Även du som är man med vålds- och kontrollbeteende kan erbjudas hjälp till förändring. Om du har barn ser vi till att de får stöd.
Ring vuxenmottagningen på 08-508 15 000. Vid behov av akut hjälp efter kontorstid, ring Socialjouren tel 08-508 14 362 eller vid akut fara ring larmnumret 112.

Advokatjour i Björkhagen

Höstens datum för Advokatjouren i Björkhagen är nu fastställda. Nästa tillfälle är den 12 oktober. Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning i cirka 15 minuter där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt problem.

Läs mer

Anhörigcirkel och bussutflykt

Stadsdelsförvaltningen erbjuder anhörigstöd till alla som hjälper, vårdar eller visar stor omsorg om en närstående som är 65+ genom bland annat anhörigcirklar. Där kan du träffa andra i en liknande situation för erfarenhetsutbyte. Nästa cirkel startar i början av oktober. Den 6 oktober på nationella anhörigdagen ordnas en bussutflykt med hemligt resmål. För mer information ring 08-508 15 028 eller mejla eva.lagernas@stockholm.se

Gör en skillnad i ett barns liv

ill du göra något roligt och stimulerande? Har du ett intresse för andra människor? Har du engagemang? Om detta stämmer in på dig, kanske du och din familj skulle vara intresserade av att bli stöd-/ kontaktfamilj till ett barn. Vi söker nu framförallt kontaktfamiljer som kan ta syskonpar. Du får gärna vara ensamstående eller sambo/gift. Ersättning betalas ut och socialsekreterare erbjuder stöd under uppdraget. Om du tror att detta skulle vara något för dig kontakta Maria Gordon, 08-508 15 112, maria.gordon@stockholm.se.

Ät du anhörig till en psykiskt funktionshindrad person?

Som anhörig/närstående till en psykiskt funktionshindrad har du möjlighet att få råd och stöd av kommunen. Socialpsykiatrin i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar håller nu på att bygga upp ett gemensamt anhörigstöd. Vill du få information om detta, komma med synpunkter eller ha råd/stöd, är du välkommen att kontakta projektledare Irma Asplund på 08-508 14 275 eller irma.asplund@stockholm.se

Hjälp oss att förbättra miljön i vår stad

Nu tar Stockholm fram ett nytt miljöprogram. Vad är en god stdasmiljö för dig? Svara på några frågor direkt på webben.

Läs mer

Anmäl klotter och fel i stadsmiljön

Vi har alla ett ansvar för att Skarpnäck och Stockholm är rent, vackert och tryggt. Du kan dygnet runt anmäla klotter, trasig beslysning, gropar i asfalten, lämna synpunkter på städning med mera på gator och torg samt gång- och cykelbanor. Anmäl på www.stockholm.se/felanmalan eller ring 08-651 00 00.

Läs mer 

 

Besöksadress

Björkhagsplan 6
Box 5117

Kontaktperson

Stefan Lundh

Telefon

08-508 15 000

E-postadress

Webbplats

Skarpnäck

Ansvarig utgivare

Margareta Östrand, tf stadsdelsdirektör

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet