Tillägg till nyhetsbrevet e-skarpnäck 2011-11-24

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

 
 

Innehåll:

  • Samråd om förslag till detaljplan vid Karlskronavägen

 

Samråd om förslag till detaljplan vid Karlskronavägen

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör bostadsbebyggelse med cirka 40 lägenheter. Planområdet, som gränsar till Karlskronavägen i nära anslutning till Nackreservatet, består idag av kuperad parkmark. Samrådsmöte kommer att hållas 29 november 2011 kl. 19.00 i aulan i Björkhagens skolas, Karlskronavägen 10, Björkhagen.

Läs mer

 

Besöksadress

Björkhagsplan 6
Box 5117

Kontaktperson

Stefan Lundh

Telefon

08-508 15 000

E-postadress

Webbplats

Skarpnäck

Ansvarig utgivare

Margareta Östrand, tf stadsdelsdirektör

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet