Nyhetsbrevet e-skarpnäck 2012-01-26

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

 
 

Innehåll:

 • Stadsdelsnämnden sammanträder
 • Inbjudan till tidig dialog för sambandet Bagarmossen-Skarpnäck
 • ”Älskade förbannade tonåring” - välkommen på föreläsningskväll
 • Tervetuloa!
 • Kom ihåg att söka föreningsbidrag
 • Ny uteförskola i Björkhagen
 • Du som söker förskoleplats på Skarpnäcksfältet
 • Ny gångväg i Skärgårdsskogen
 • Mötesplatser för seniorer
 • Samarbeta för att förebygga vräkningar
 • Anhörigstöd psykisk funktionsnedsättning
 • Ny startsida på stockholm.se
 • Så anmäler fel och klotter i stadsmiljön

 

Stadsdelsnämnden sammanträder

Skarpnäcks stadsdelsnämnd bjuder in dig till öppet sammanträde den 9 februari. Mötet inleds med en frågestund där du kan ställa frågor till dina lokala politiker. Stadsdelsförvaltningen presenterar verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2011. Torsdag 9 februari klockan 18.00, Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25.

Läs mer

Inbjudan till tidig dialog för sambandet Bagarmossen-Skarpnäck

Välkommen på tidig dialog om det kommande programarbetet för sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Det tidiga dialogmötet är ett tillfälle att delge staden dina idéer om framtida förtätning i området. Intresseanmälan till maria.grahm@stockholm.se eller brevledes till Maria Grahm, Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. Bekräftelse samt information om tid och plats skickas därefter ut. Antalet platser är begränsat. Dialogen sker den 30 januari klockan 17-21.

Läs mer

”Älskade förbannade tonåring” - välkommen på föreläsningskväll

Du är välkommen att lyssna till Birgitta Kimber som föreläser om sin bok ”Älskade förbannade tonåring”. Det blir en spännande kväll, oavsett om ditt barn hunnit bli tonåring eller inte. Boken är ett stöd för tonårsföräldrar att hitta sätt att klara av svårigheterna, att bygga en positiv relation med sin tonåring och att hitta ett bra sätt att lotsa sitt barn in i vuxenlivet.

I direkt anslutning till föreläsningen sker en kort presentation av projekt Skarpnäckslyftet och dess ungdomsarbete. Tisdagen den 31 januari klockan 18.30 i Skarpabyskolans aula, Uppvindsgatan 1. Vi håller på till cirka 20.30. Juice och frukt serveras. Vid frågor kontakta Kjell Johansson, 08-508 15 302, kjell.johansson@stockholm.se.

Tervetuloa!

Välkommen till mötesplatsen för dig som är finskspråkig senior. Tisdagen den 31 januari, klockan 13–15. Salongerna, Rågsveds servicehus, Kumlagatan 13, Rågsved. Programmet bjuder bland annat på öppet café, berättarstund, allsång och sittgympa. Ta gärna med dig en vän!

Läs mer

Kom ihåg att söka föreningsbidrag

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lämnar bidrag till föreningar med lokal förankring som riktar sin verksamhet till boende i stadsdelsområdet. Ansökan ska vara stadsdelsförvaltningen tillhanda senast den 31 januari 2012.

Läs mer

Ny uteförskola i Björkhagen

Välkommen till Snäckorna. Snäckorna är en verksamhet för barn från 3 år och uppåt. Vi har valt att förlägga en stor del av vår verksamhet utomhus då vi ser styrkan i barns lek, lärande och utveckling i samspel med naturen och närmiljön.

Läs mer

Du som söker förskoleplats på Skarpnäcksfältet

Välkommen till en informationsträff och frågestund om verksamheten på Skarpnäcksfältets kommunala förskolor. Tisdag 7 februari klockan 9.30 och 18.00 på förskolan Vinden, Gondolgatan 4. Vi bjuder på kaffe. Den 14 och 15 februari är det öppet hus på Skarpnäcksfältets kommunala förskolor mellan 9.30-10.30. Välkommen!

Läs mer

Ny gångväg i Skärgårdsskogen

För att öka tillgängligheten och förbättra tryggheten kommer stadsdelsförvaltningen anlägga en gångväg med belysning genom Skärgårdsskogen från Tätorpsvägen till Pilottorget. Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta inger.bogne@stockholm.se.

Mötesplatser för seniorer

Nu har vårens program kommit för Mötesplats Hammarbyhöjden och mötesplatsen i Skarpnäck. Du kan välja mellan Ät-så spelar vi, Harmonigympa, Kulturgrupp, lära dig Internet med mera.

Läs mer

Samarbeta för att förebygga vräkningar

Hur kan hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och stadsdelsförvaltningen hitta former för ett förbättrat och fördjupat samarbete kring att förebygga störningar och avhysningar ? Om du har idéer och vill veta mer kontakta Kjell Selander, tel 08-508 17 796, info.bosam.skarpnack@stockholm.se.

Anhörigstöd psykisk funktionsnedsättning

Du som är anhörig/vän till någon som har psykisk funktionsnedsättning inbjuds till träffar där du möter andra med liknande erfarenheter och samtidigt njuter av kaffe, nybakta bullar och trevlig gemenskap. Vi ses 5 gånger under våren, med start den 8 februari, klockan 18-20 på Lingvägen 161 i Hökarängen. Anmälan/frågor till Irma Asplund, 08-508 14 275, irma.asplund@stockholm.se. Anmäl dig senast den 30 januari. Hjärtligt välkommen!

Ny startsida på stockholm.se

www.stockholm.se har fått en ny startsida. Den tidigare informations- och nyhetstunga startsidan har gjorts om för att lyfta upp de mest efterfrågade funktionerna och tjänsterna. Fokus har flyttats från ”att läsa” till ”att göra”.

Läs mer

Så anmäler du  fel och klotter i stadsmiljön

Vi har alla ett ansvar för att Skarpnäck och Stockholm är rent, vackert och tryggt. Du kan dygnet runt anmäla klotter, trasig beslysning, gropar i asfalten, lämna synpunkter på städning med mera på gator och torg samt gång- och cykelbanor. Anmäl på www.stockholm.se/felanmalan eller ring 08-651 00 00.

Läs mer 

 

Besöksadress

Björkhagsplan 6
Box 5117

Kontaktperson

Stefan Lundh

Telefon

08-508 15 000

E-postadress

Webbplats

Skarpnäck

Ansvarig utgivare

Margareta Östrand, tf stadsdelsdirektör

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet