Nyhetsbrevet e-skarpnäck 2012-08-24

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

 
 

Innehåll:

 • Stadsdelsnämnden sammanträder
 • Välkommen till Matparken i Skarpnäck på parkernas dag
 • Nybyggda förskolor när Stockholm och Skarpnäck växer
 • En dag för finska språket och kulturen
 • Kärrtorpsfestivalen på lördag
 • Dockteaterverkstad
 • Tack till dig som sommarjobbat i Skarpnäck
 • Kulturskolan har öppet hus i Bagarmossen
 • Anhörigcirklar och bussutflykt
 • Ny skateboardpool på gärdet
 • Anmäl dig till Flatenloppet
 • Invigning av nya ungdomsgården
 • Delta i funktionshindersrådet
 • Följ oss på Twitter
 • Så anmäler du fel och klotter i stadsmiljön

 

Stadsdelsnämnden sammanträder

Skarpnäcks stadsdelsnämnd bjuder in dig till öppet sammanträde tisdagen den 28 augusti klockan 18.00. Mötet inleds med en frågestund där du kan ställa frågor till dina lokala politiker. Stockholm har tagit fram ett förslag till strategi för utveckling av stadens parker och natur, ”Den gröna promenadstaden”, som nu är ute på samråd. På den öppna frågestunden får du information om förslaget och hur du kan lämna synpunkter. På sammanträdet ska bland annat nämnden behandla ett remissvar för planprogrammet för sambandet mellan Bagarmossen-Skarpnäck.

Läs mer

Välkommen till Matparken i Skarpnäck på parkernas dag

Kom och lär känna din park eller upptäck ett nytt, grönt favoritställe. Ta med picnic-korgen och kom till Matparken, Skarpnäcks allé 8, lördag 25 augusti 12.00 - 14.30.

Läs mer

Nybyggda förskolor när Stockholm och Skarpnäck växer

Stockholm och Skarpnäck växer. När fler väljer att bo här behöver vi också fler förskolor. I veckan invigde vi en nybyggd förskola i Kärrtorp, Långe Erik, med sju grupper. Senare i höst utökas förskolan Solbacken i Bagarmossen med tre grupper i en nybyggd lokal.

Läs mer

En dag för finska språket och kulturen

Nu bjuder vi in dig som är finskspråkig eller är nyfiken på finsk kultur och bor i stadsdelsområdena Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör till en dag med underhållning och information för alla åldrar. Lördagen den 8 september 2012 kl.12.00-15.00.

Läs mer

Kärrtorpsfestivalen på lördag

Lördag den 25 augusti kl 11:00 startar årets Kärrtorpsfestival i Kärrtorps Centrum. Årets dragplåster är Top Cats, som spelar rockabilly och tidig rock´n´roll. Dessutom uppträder bland annat Calle Ahlden som bolltrollare och Livido som kör DragShow. Dessutom söderorts största loppis.

Läs mer 

Dockteaterverkstad

Tillsammans med Abellis Magiska Teater bygger du din egen docka! Verkstaden avslutas med en utställning och möjlighet att pröva på dockspel. Allt material och verktyg finns på plats! Från 6–12 år. Biljettpris: 60kr. Pågår: ca 1,5 timme. Lördag 25 augusti kl 13.

Läs mer

Tack till dig som sommarjobbat i Skarpnäck

Skarpnäcks stadsdelsförvaltningen erbjöd i år cirka 360 ungdomar i stadsdelsområdet sommarjobb. Vi vill tacka dig som arbetat hos oss i sommar och vi hoppas att du någon gång i framtiden väljer att arbeta i Stockholms stad igen. Ett stort tack också till alla handledare.

Kulturskolan har öppet hus i Bagarmossen

Lördag 1 september kl 12-15 har Kulturskolan öppet hus i Bagarmossen. Träffa våra lärare, ställ frågor, prova instrument och andra ämnen! Du hittar vårt kursutbud på www.stockholm.se/kulturskolan där du kan anmäla dig till någon av de 300 kurserna inom musik, teater, musikal, dans eller konst.

Läs mer

Anhörigcirklar och bussutflykt

Stadsdelsförvaltningen erbjuder anhörigstöd genom bland annat anhörigcirklar för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående över 65 år och som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Cirklarna är ett tillfälle för dig att träffa andra i en liknande situation för erfarenhetsutbyte. Nästa cirkel startar i slutet av september. Den 28 augusti åker vi på bussutflykt till Gålö. För mer information och anmälan ring 08-508 15 024 eller mejla christina.koistinen@stockholm.se

Ny skateboardpool på gärdet

Den nya skateboardpoolen på Nytorps gärde vid utegymmet är nu öppen för alla som vill åka. Poolen är ett initiativ av skejtare mellan 15-55 år som tidigare åkte i parkleken Skyfallet.

Anmäl dig till Flatenloppet

Flatenloppet är 6 km och går runt Flatensjön söndagen den 16 september.  Loppet är ett välgörenhetslopp och pengarna går till Stockholms stadsmission.  Anmäl dig på Flatenloppet.wordpress.com senast den 10 september.

Invigning av nya ungdomsgården

Skarpnäcks ungdomscafè har byggt ut sin befintliga lokal på Skarpnäcks Torg 7. Invigningen av den mer än dubbelt så stora lokalen sker den 17 september kl.18. I samband med detta byter vi även namn till Skarpnäcks ungdomsgård. På invigningen rullar vi ut den röda mattan och bjuder på musikframträdanden, dryck och tilltugg. Alla är hjärtligt välkomna !

Delta i funktionshindersrådet

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har ett råd för funktionshindersfrågor som är ett stöd till nämnden i dessa viktiga frågor. I rådet är nu två platser vakanta. Det är Handikappförbunden (HSO) som nominerar personer till rådet. Kontakta rose-marie.lithen@stockholm.se eller kansli@hsostockholm.se

Följ oss på Twitter

Du kan följa nyheter från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning på twitter.com/skarpnack

Läs mer

Så anmäler du  fel och klotter i stadsmiljön

Vi har alla ett ansvar för att Skarpnäck och Stockholm är rent, vackert och tryggt. Du kan dygnet runt anmäla klotter, trasig beslysning, gropar i asfalten, lämna synpunkter på städning med mera på gator och torg samt gång- och cykelbanor. Anmäl på www.stockholm.se/felanmalan eller ring 08-651 00 00.

Läs mer 

 

Besöksadress

Björkhagsplan 6
Box 5117

Kontaktperson

Stefan Lundh

Telefon

08-508 15 000

E-postadress

Webbplats

Skarpnäck

Ansvarig utgivare

Margareta Östrand, stadsdelsdirektör

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet