Nyhetsbrevet e-skarpnäck 2012-11-16

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

 
 

Innehåll:

 • Öppet sammanträde i Skarpnäcks stadsdelsnämnd
 • Trygghetsvandra med oss i Bagarmossen
 • Vill du vara med och göra Bagarmossen finare?
 • Föräldramottagningen ger dig stöd
 • Sångstund på finska på Fyrens öppna förskola
 • Fasta besöksdagar på Östra Bagarmossens förskolor
 • Fler förskoleplatser
 • Du som har problem med skulder eller din ekonomi
 • Föreningsbidrag för 2013
 • Tyck till om Ronnebyparken i Björkhagen!
 • Dansa streetdance, hip-hop, house, dancehall och freestyle
 • Hyr lokal i kulturhuset
 • Stockholms stads budget för nästa år beslutad
 • Följ oss på Twitter
 • Så anmäler du fel och klotter i stadsmiljön

 

Öppet sammanträde i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Skarpnäcks stadsdelsnämnd bjuder in dig till öppet sammanträde torsdag 22 november kl 18.00. Mötet inleds med en frågestund där du kan ställa frågor till dina lokala politiker.

Läs mer

Vill du vara med och göra Bagarmossen finare?

Under Boendedialogen i Bagarmossen kom det fram önskemål från de boende om att vara delaktig i skötseln och utvecklingen av den yttre miljön, till exempel genom odling och brukarmedverkan

Läs mer

Trygghetsvandra med oss i Bagarmossen

Stadsdelsförvaltningen bjuder in dig till en trygghetsvandring i Bagarmossen den 21 november. Trygghetsvandringar är en del av stadsdelsförvaltningens arbete med att öka tryggheten i ditt bostadsområde. Din synpunkter är mycket värdefulla för oss.

Läs mer

Föräldramottagningen ger dig stöd

Vill du träffa en familjebehandlare och få stöd i att hitta lösningar på olika problem i din familj? Behöver du samarbetssamtal som rör frågor om ditt barn efter en separation? Då kan du ringa eller mejla vår Föräldramottagning på Resursenheten för barn och ungdom. Telefon 08-508 173 11, telefontid måndagar  12.30 – 13.30 och tisdagar 8.00 – 9.00. Övriga tider kan du lämna meddelande så ringer vi upp dig. E-post: foraldramottagningen.skarpnack@stockholm.se.

Sångstund på finska på Fyrens öppna förskola

Fredagarna 16 november, 23 november och 30 november klockan 13.30
kommer vi tillsammans med musikpedagogen Karita Kaitila
att ha sångstund på finska/svenska.

Läs mer

Fasta besöksdagar på Östra Bagarmossens förskolor

För er som söker förskoleplats har vi besöksdag sista fredagen i varje månad på våra förskolor. Kontakta den förskola du är intresserad av och boka tid. Välkommen!

Läs mer

Fler förskoleplatser

Stadsdelsförvaltningen startar fyra nya förskolegrupper efter årsskiftet. I Bagarmossen startar två nya grupper på förskolan Vitsippan. På förskolan Sjöfararen i Hammmarbyhöjden startar en grupp och i Björkhagen på Halmstadsvägen startar en ny grupp.

Läs mer

Du som har problem med skulder eller din ekonomi

Nu kan du få råd direkt. Tisdagen den 27 november 8.30 – 12.15 startar vi öppen rådgivning för dig som hamnat i en besvärlig ekonomisk situation och vill ha hjälp. Rådgivningen kommer att hålla öppet varje tisdag förmiddag. Anmäl dig i receptionen på Björkhagsplan 6 från 8.30. Antalet tider är begränsat till fyra per tillfälle. Frågor besvaras av budgetrådgivare Hans Lundqvist, 08-508 150 58, hans.lundqvist@stockholm.se.

Föreningsbidrag för 2013

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lämnar bidrag till föreningar med lokal förankring som riktar sin verksamhet till boende i stadsdelsområdet. Mellan den 1 december och 31 januari 2013 kan din förening söka bidrag. Mer information kommer på www.stockholm.se/skarpnack/nyheter.

Tyck till om Ronnebyparken i Björkhagen!

Stadsdelsförvaltningen planerar för en upprustning av parken vid Ronnebyvägen i Björkhagen under 2013. Vi är därför intresserade av att få veta vad du som använder parken tycker. Hur används parken? Vad saknas?

Läs mer

Dansa streetdance, hip-hop, house, dancehall och freestyle

Välkommen att dansa i Bagishuset. Varje tisdag klockan 20-22 kan du träffa Caroline Karlsson, som är professionell danspedagog. Ring 08-508 173 33 för mer information.

Hyr lokal i kulturhuset

Skarpnäcks Kulturhus erbjuder mötes- och festlokaler för sällskap upp till 360 personer. Här finns även screentryck, fotolabb och replokal. För priser och information: www.kultureniskarpnack.se

Stockholms stads budget för nästa år beslutad

Den 14 och 15 november debatterade och beslutade kommunfullmäktige om budgeten för nästa år. Budgeten beslutades enligt kommunstyrelsens förslag. Du kan se hela debatten i efterhand via webb-tv.

Läs mer

Följ oss på Twitter

Du kan följa nyheter från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning på twitter.com/skarpnack

Läs mer

Så anmäler du  fel och klotter i stadsmiljön

Vi har alla ett ansvar för att Skarpnäck och Stockholm är rent, vackert och tryggt. Du kan dygnet runt anmäla klotter, trasig beslysning, gropar i asfalten, lämna synpunkter på städning med mera på gator och torg samt gång- och cykelbanor. Anmäl på www.stockholm.se/felanmalan eller ring 08-651 00 00.

Läs mer 

 

Besöksadress

Björkhagsplan 6
Box 5117

Kontaktperson

Stefan Lundh

Telefon

08-508 15 000

E-postadress

Webbplats

Skarpnäck

Ansvarig utgivare

Margareta Östrand, stadsdelsdirektör

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet