Deltagare 2011 - klassen annan vård och omsorg - stockholm.se