Deltagare 2016 - klassen andra verksamheter - stockholm.se