Referat från kommunfullmäktiges sammanträde 6 mars 2017 - stockholm.se