Villkorsändringar som träder ikraft fr.o.m. 1 januari 2017 - stockholm.se