Nyhetsbrev Norra Djurgårdsstaden 2010:1

Exploateringskontoret

 
 

 

Byggstart för bostäder i höst

Den 12 maj behandlades detaljplanen för Norra Djurgårdsstadens första bostadsetapp av miljödepartementet. Departementet avslog samtliga överklaganden, vilket innebär att planen har vunnit laga kraft. De första 700 bostäderna kan börja byggas i höst.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen i november 2008. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagan. Även detta beslut överklagades och våren 2009 hamnade ärendet hos miljödepartementet.

Läs miljödepartementets ärendeförteckning

 

Besöksadress

Fleminggatan 4
Box Box 8189
104 20 Stockholm

Kontaktperson

Eva Nielsen

Telefon

08-508 264 11

E-postadress

Webbplats

~/link/825d231f2d9d48b382b92a762b8ae140.​aspx

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet