Nyhetsbrev Norra Djurgårdsstaden 2010:3

Exploateringskontoret

 
 

Samråd för Gasklocka 3 och 4 i Hjorthagen

Den 2 november 2010 inleds detaljplanesamrådet för Gasklocka 3 och 4 i stadsdelen Hjorthagen. Planen innehåller cirka 500 bostäder, kulturverksamheter, skulpturpark och offentlig service. De två gasklockorna i plåt utgör den tredje etappen av omvandlingen av det gamla industri- och gasverksområdet till en levande och attraktiv stadsdel med god infrastruktur och service.

Byggherre är Oscar Properties Gasklockor AB med arkitektkontoret Herzog & de Meuron. Förslaget innebär att Gasklocka 3 från 1912 behåller sin karaktär och utvecklas för ett kulturellt och publikt ändamål. Gasklocka 4 från 1932 ersätts med en ny 170 meter hög byggnad med arkitektoniska kvaliteter som återspeglar den ursprungliga utformningen och volymen.

Samrådet pågår mellan den 2 november 2010 – 7 december 2010 och skriftliga synpunkter ska ha inkommit stadsbyggnadskontoret senast den 7 december 2010.

Gasverksområdet är en betydelsefull del i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden som är ett av Stockholms miljöprofilerade utvecklingsområden. Närheten till Kungliga nationalstadsparken och Lilla Värtans öppna vatten ger stadsdelen en unik inramning. Totalt planeras här för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.

Samrådshandligarna finns på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, samt på Östermalms bibliotek, Fältöversten. Du kan också läsa handlingarna på stadsbyggnadskontorets hemsida.


 

 

Besöksadress

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm

Telefon

08-508 264 11

E-postadress

Webbplats

~/link/825d231f2d9d48b382b92a762b8ae140.​aspx

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet