Nyhetsbrev Norra Djurgårdsstaden 2012:1

Exploateringskontoret

 
 

Markanvisningstävling

Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom ett kvarter i etapp Brofästet. Området som anvisas innehåller cirka 85 lägenheter och en förskola om 4 avdelningar. Anbud kan lämnas fram till den 16 april.

Klicka här för mer information, dokument och handlingar

 

Besöksadress

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm

Telefon

08-508 264 11

E-postadress

Webbplats

~/link/825d231f2d9d48b382b92a762b8ae140.​aspx

 
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet