Nyhetsbrev Norra Djurgårdsstaden 2012:3

Exploateringskontoret

 
 

Det har hunnit bli sommar och semestertiderna står för dörren. Därmed är det också dags att summera ytterligare ett händelserikt halvår i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Bostadsproduktionen i den första etappen längs Husarviken i Hjorthagen är i full gång och första inflyttning sker redan i oktober. Alla formella beslut har tagits för utbyggnaden av Värtapiren, arbetet börjar i september. Kommunfullmäktige har beslutat om genomförande av den tredje bostadsetappen med 600 lägenheter längs Husarviken, där även markrening för delar av Gasverket ingår.

Under året har branschen bjudits in att lämna förslag och idéer för nya verksamheter i Gasverket, där förhoppningen är att kunna markanvisa redan innan årskiftet. I juni hölls ett välbesökt och uppskattat Öppet hus i samarbete med byggherrarna i den första etappen, vi planerar därför redan för fler.

Alla vi som arbetar med utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden vill önska en riktigt solig och trevlig sommar!

 

Besöksadress

Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm

Telefon

08-508 264 11

E-postadress

Webbplats

~/link/4c98d5c878a04958ae76e22303bcde4a.​aspx

 
 

Välkommen till seminarieserie om stadens ljud

STOCKHOLM 14 SEPTEMBER 2012

Seminarieserie tillsammans med Göteborg Malmö och Helsingborg inom ramen för "Hållbara städer" rörande ljud och buller.

 

Läs programmet och anmäl dig

Klicka på bilden för större version

Informationsmöten i höst

Under hösten arrangerar exploateringskontoret ett antal informationsträffar om Norra Djurgårdsstaden. Möten är kostandsfria, öppna för alla och hålls i projektkontoret Kontorsvillan i Gasverket. Första datumet är torsdagen den 23 augusti, då kommer det att handla om markrening och parkarbeten för etapp Norra 2 och delar av Gasverket. Läs mer

 
 

Foto: Gustav Kaiser

Välbesökt Öppet hus

Söndagen den 10 juni var det Öppet hus i Norra Djurgårdsstaden och uppskattningsvis 2 000 personer kom för att se vad som händer i området. Det var kö och stort intresse såväl till visningslägenheterna som till gasklockan och även för den stora modellen och övrigt material som visade visionen för Norra Djurgårdsstaden. Foto: Gustav Kaiser. Läs mer

Klicka på bilden för större version

Vad händer i hamnen?

Den 28 maj beslutade kommunfullmäktige i Stockholm att utbyggnaden av Värtapiren ska genomföras. Det innebär att förberedelserna för hamnens utbyggnad går in i en slutfas. I höst startar det största hamnbygget som gjorts i Stockholm sedan 1920-talet. Den nya Värtapiren är planerad att vara klar 2016. Fullmäktige beslutade även om fortsatt exploatering av kvarteret Valparaiso och Södra Värtahamnen. Läs mer

 
 

Gång- och cykelväg vid Hjorthagens IP

Till och med oktober utförs mark- och ledningsarbeten för en ny gång- och cykelväg förbi Hjorthagens IP, mellan Artemisgatan och Gasverksvägen. Vägen är också en del i stadens satsning på offentlig konst och kommer i sin helthet bli ett konstverk som skapats av Gunilla Klingberg.
Läs mer

Beslut om bostäder

I juni beslutade kommunfullmäktige om genomförandet av etapp Norra 2 med bland annat ca 600 bostäder, en förskola och en matvarubutik. Exploateringsnämnden beslutade för sin del om ärendet tidigare under våren. I ärendet ingår markrening för del av Gasverket och etablering av en anläggning för lokal rening av förorenade massor. Läs mer

 
 

Klicka på bilden för större version

Parkeringen i Ropsten

Från och med den 1 september 2012 kommer ett bygglogistikcenter att byggas på en del av Ropstens infartsparkering, vilket innebär att parkeringen minskas till ca 570 p-platser. Bygglogistikcentret byggs för att samordna de transporter av material som behövs för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och bidrar till att minska antalet byggtransporter till och från området. Logistikcentret är klart första kvartalet 2013. Läs mer

Omläggning av Böcklingbacken

Från och med vecka 27 läggs gång- och cykelvägen från Böcklingbacken om i tillfällig sträckning och ansluter till Gasverksvägen. Omläggningen sker för att detaljplan Västra ska kunna byggas ut med bl.a. 1 200 bostäder, två förskolor, service, parker och torg. Den tillfälliga sträckningen är i drift fram till år 2015. När området är fullt utbyggt kommer gång- och cykelvägen att ligga på en bro nära den ursprungliga sträckningen. Läs mer

 
 

Lidingövägen leds om tillfälligt

Bygget av Norra länken fortsätter. Arbetena med trafikplats Värtan har kommit så långt att det är dags att foga ihop de två delarna av betongdäcket. I samband med gjutningarna är det avstängt för biltrafik på Lidingövägen mellan Tegeluddsvägen och Ropsten följande tid:

Fre 10 aug 20.00 – mån 13 aug
Fotgängare och cyklister berörs inte av avstängningarna. Läs mer

Följ Norra Djurgårdsstaden på Facebook

facebook.com/norradjurgardsstaden

 
 

Här har vi samlat både arkitektbilder och foton

flickr.com/norradjurgardsstaden

   
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet