Seminarium: Laddat för elbilar i Stockholm

Miljöförvaltningen

 
  Logotyp – Miljöbilar i Stockholm

Önskemål om laddning ökar. Antalet laddbara fordon växer på marknaden och cirka 50 procent av alla laddbara fordon i Sverige är registrerade i Stockholms län.

 • Stockholm Parkering AB har över 1 200 publika laddmöjligheter inom Stockholms stads gränser och de arbetar med att sätta upp ännu fler.
 • De första 15 laddgatorna på gatumark sattes upp 2017 och har sammanlagt drygt 100 laddplatser. Under 2019 kommer antalet laddgator dubbleras.
   

Välkommen till ett seminarium om där vi fördjupar oss i ämnet publik laddinfrastruktur.

Syftet med mötet är att träffas, fördjupa kunskaperna och se hur det kan gå att jobbar vidare tillsammans så att det blir lätt ladda publikt.

Var: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90 Sal: Sankta Clara.
När: 4 september 2019 Kl 9:30–16:15. Kl 9-9:30 finns möjligheter att besöka laddgator.

Seminariet vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner, företag som jobbar i branschen och andra som är intresserade av frågan.
 

PROGRAM

9–9:30 Besök på laddgator. Vi ses i receptionen på Kapitel 8 och går till två laddgator i närheten. (Kungsbroplan och Kungsgatan 73) Stockholms stad, Vattenfall och Eon berättar

9:30 Registrering, kaffe och mingel
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90

10–12

 • Daniel Helldén, Stockholms trafikborgarråd hälsar välkomna
 • Elbilsanvändningen exploderar och laddbehovet ökar! – Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen i Stockholm
 • Erfarenhet från 1 500 laddplatsinstallationer – Fredrik Söderholm, Stockholm Parkering AB
 • Laddgator i Stockholm – erfarenheter och planer Eva Sunnerstedt
 • Så används den publika laddningen i Stockholm –Maria Xylia, Sweco

12–13 Lunch

13–16:15 

 • Det är vi som tillhandahåller laddinfrastrukturen på laddgatorna i Stockholm. Samtal på scenen. Mattias Vendel, Eon, Tobias Henmark, Fortum och Björn Öster, Vattenfall
 • Markreglering och skyltning för laddgator på gatumark – Jarina Edlund, trafikkontoret, Stockholms stad
 • Ladda för framtiden – SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, handbok för kommuner som vill jobba med laddning – Ida Nelson, SKL
 • Kapaciteten i elnätet – lokalt och regionalt. Hur kan utbyggnaden gå till? – Cecilia Wemming, Ellevio
 • På gång:
  – Smartare laddning på gatan. Nopicnic presenterar sin idé och kommande laddning i Stockholm – Patrick Anderberg, NoPicnic
 • – Nytt laddregelverk för fastighetsägare – Thomas Johansson, Boverket – tbc
  – Klimatklivet tillbaka med nya bidrag till laddstationer – Nanna Wikholm, Naturvårdsverket

 
Kostnad:
Det är gratis att delta i seminariet. men om du anmäler dig och uteblir utan att avboka tar vi ut en avgift. Vi bjuder på lunch och fika.

Frågor: besvaras av: eva.sunnerstedt@stockholm.se, +46 (0)8 508 289 13

Anmälan: senast 26 augusti via vårt anmälningsformulär

Välkommen hälsar miljöförvaltningen och trafikkontoret i Stockholms stad!

 

Kontaktperson

Eva Sunerstedt

Telefon

08-50828913

E-postadress

Webbplats

Miljöbilar

 
 

   
             
  Avsluta din prenumeration av nyhetsbrevet